Az elkövetkező két hétben számos érdekes és jelentős ügyben tartanak tárgyalást vagy hoznak ítéletet a Luxembourgban székelő bírói testületek.

A január 22-től január 26-ig tartó munkahét során a Bíróság 2007. január 22-én hétfőn adja ki sajtóközleményét a Bizottság bolgár és román tagjainak eskütétele alkalmából tartandó ünnepélyes üléséről.

Lengyelország kontra Tanács (C-273/04)

Másnap kerül sor tárgyalásra a Lengyelország kontra Tanács (C-273/04) ügyben, melynek tárgya az ország csatlakozási okmányának a közös agrárpolitika reformja következtében az uniós hatóságok szerint szükséges kiigazítása. Lengyelország álláspontja szerint ez a csatlakozási okmányban meghatározott csatlakozási feltételek lényeges, az országot, illetve a területén működő mezőgazdasági termelőket hátrányosan érintő megváltoztatásának minősül.

Land Oberösterreich kontra Bizottság és az Ausztria kontra Bizottság egyesített ügyekben (C-439/05 és C-454/05)

2007. január 24-én, szerdán délelőtt a Land Oberösterreich kontra Bizottság és az Ausztria kontra Bizottság egyesített ügyekben (C-439/05 és C-454/05) tart tárgyalást a Bíróság. Az ügy tényállása szerint 2003-ban a Bizottság nem találta a közösségi joggal összeegyeztethetőnek azt a felső-ausztriai tartományi törvénytervezetet, amely Felső-Ausztriában megtiltotta volna a géntechnológiával módosított vetőmagvak és szaporítóanyagok alkalmazását, valamint a transzgenetikus állatok tenyésztését, illetve vadászat vagy halászat céljából a környezetbe való visszaengedését. A Bizottság döntése ellen a tartományok fellebbezést nyújtottak be az Elsőfokú Bírósághoz amely 2005. október 5-én meghozott ítéletében az elutasította a keresetet. A felperesek az Elsőfokú Bíróság ezen ítélete ellen fellebbezést nyújtottak be az Európai Bírósághoz.

Adam Opel (C-48/05)

2007. január 25., csütörtökön jelenik meg az Adam Opel (C-48/05) ügyben meghozott ítélet. Az Opel autógyár Németországban számos védjegybejegyzés, ideértve magát az Opel-logót is, jogosultja a gépjármű és játék termékkategóriák tekintetében. 2004-ben az Opel arra lett figyelmes, hogy az Autec nevű cég – az Opel beleegyezése nélkül – egy olyan, rádióvezérlésű autómodellt készített az Opel Astra V8 Coupé járműtípus mintájára, amelyen az Opel-logó is megjelenik. Az Opel véleménye szerint mindez sérti a játékok tekintetében javára bejegyzett védjegyjogot és ezért pert indított a német bíróságok előtt. Az ügyben eljáró német bíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében a közösségi védjegyjogi irányelv értelmezésével kapcsolatban tett fel kérdéseket az Európai Bíróságnak. Többek között azt kérdezi, hogy az irányelv szerinti védjegyhasználatnak minősül-e egy “játékok” vonatkozásában is levédett védjegy használata, ha egy játékautó gyártója egy, a valóságban létező járművet – a védjegyjogosultnak a modellen szereplő védjegyével együtt – kicsinyített változatban állít elő és hoz forgalomba.

Robins és mások (C-278/05)

A másik e napon tárgyalt ügy a Robins és mások (C-278/05). A vállalati és vállalatközi kiegészítő ellátórendszerek alapján járó öregségi ellátások jogosultjainak a munkaadó fizetésképtelensége esetén való védelmét érintő ügy 2003-ra nyúlik vissza, amikor M. Robins és 835 további kérelmező az ASW Limited, egy csődbe ment társaság alkalmazottai voltak. A vállalat által működtetett nyugdíjkiegészítő ellátórendszer 2002 júliusában befejezte működését és felszámolás alá került. A kérelmezők úgy ítélik meg, hogy a hatályos brit szabályozás nem biztosítja számukra a vonatkozó európai irányelv szerint megkívánt védelmet, és ezért kártérítési pereket indítottak az Egyesült Királyság Kormánya ellen az elvesztett ellátások összegének megtérítésére. Az ügyben eljáró High Court azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy 1) a munkáltató fizetésképtelensége esetén a tagállamok kötelesek-e – és, ha igen, milyen mértékben – maguk finanszírozni a szociális biztonsági rendszereken kívüli öregségi ellátásokra vonatkozó jogosultságokat, 2) hogy a vonatkozó brit szabályozás összhangban van-e a közösségi joggal, illetve, 3) hogy milyen ismérvek alapján kell megállapítania a nemzeti bíróságnak, hogy a közösségi jogból eredő kötelezettség megszegése olyan mértékű-e, amely a tagállam kártérítési felelősségét vonja maga után.

Acélcsövek piacán kötött versenykorlátozó megállapodások miatt kiszabott bírság

Versenyjogi tárgyúak a P Sumitomo Metal Industries kontra Bizottság és Nippon Steel kontra Bizottság egyesített ügyek (C-403/04 és C-405/04), valamint a Dalmine kontra Bizottság és Salzgitter Mannesmann (korábban Mannesmannröhren-Werke) kontra Bizottság (C-407/04 C-411/04) ügyek is. Ezek szerint 1999 decemberében a Bizottság 4 európai és 4 japán céget összesen 99 millió euró versenybírsággal sújtott az acélcsövek piacán kötött versenykorlátozó megállapodások miatt. Az érintett cégek közül hat keresetet nyújtott be a Bizottság határozata ellen az Elsőfokú Bírósághoz, amely 2004. július 8-án meghozott ítéletében részben megsemmisítette a Bizottság határozatát és csökkentette a cégekre kiszabott bírság összegét. Négy cég fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz az Elsőfokú Bíróság ezen ítélete ellen.

Telefónica O2 Czech Republic (C-64/06)

A január 29-től február 2-ig tartó munkahéten a Bíróság 2007. február 1-én, csütörtökön tart tárgyalást a Telefónica O2 Czech Republic (C-64/06) ügyben. A cseh távközlési szabályozási hivatal (Èeský telekomunikaèní úøad) közigazgatási határozatban arra kötelezte a Èeský Telecomot, hogy az ADSL szolgáltatások nyújtása területén kössön hálózat-összekapcsolásra irányuló szerződést a Czech on Line nevű társasággal. A Èeský Telecom szerint e közigazgatási határozat sérti a közösségi jogot és semmis. Ennek megállapítása érdekében keresetet indított egy cseh bíróság előtt, amely előzetes döntéshozatali eljárás keretében több kérdést utalt az Európai Bíróság elé. Az utaló bíróság, többek között, arra kíváncsi, hogy a cseh távközlési szabályozási hivatal jogosult volt-e a távközlési piacon jelentős piaci erővel rendelkező (domináns) távközlési társaságot, a Èeský Telecomot arra kötelezni, hogy a saját hálózatának egy másik piaci szereplő hálózatával való összekapcsolására vonatkozó szerződést kössön.

France Télécom kontra Bizottság (T-340/03)

Másnap az Elsőfokú Bíróság a France Télécom kontra Bizottság (T-340/03) ügyben tart tárgyalást. A Bizottság 2003 júliusában határozatot hozott, amelyben megállapította, hogy egy a France Télécom ellenőrzése alatt álló társaság megsértette a közösségi versenyjog rendelkezéseit azáltal, hogy – a nagysebességű Internet-hozzáférési szolgáltatások piacán való helyzeti előny megszerzése érdekében – Pack eXtense és Wanadoo ADSL szolgáltatásait olyan áron kínálta, amely saját költségei megtérülését sem biztosította. Az így megvalósított erőfölénnyel visszaélést a Bizottság 10,35 millió eurós versenybírsággal szankcionálta. France Télécom jelen eljárás keretében a Bizottság határozatának megsemmisítését vagy a kiszabott bírság összegének csökkentését kéri az Elsőfokú Bíróságtól.