A Miniszterelnöki Hivatal ma eljuttatta válaszát az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének a 2006. augusztus 20-i eseményekkel kapcsolatban írt jelentésére. Mint arról a válaszlevél is tájékoztatást ad, a biztosok jelentésében javasolt intézkedések többsége megegyezik a kormány tervezett, illetve részben már megvalósított lépéseivel, amelyeknek az a célja, hogy növelje a tömegrendezvények résztvevőinek biztonságát.

A kormányzati szervek az augusztus 20-i mentési feladatok befejezése után azonnal megkezdték az események kivizsgálását, a személyes felelősség megállapítását és a tanulságok feldolgozását. Az elsődleges vizsgálatok eredményeiről azonnali tájékoztatást kaptak az országgyűlési biztosok és a közvélemény, illetve a kormány nyilvánosságra hozta a fegyelmi büntetéseket, valamint a személyi változásokat.

A kormány a természeti katasztrófa tanulságai kapcsán számos intézkedést tett, többek között pontosította a nemzeti és állami ünnepi rendezvények előkészítésének, operatív irányításának rendjét és egyértelművé tette a feladatmegosztást. Az előrejelzési és riasztási rendszer hatékonyabb működése érdekében újraszabályozta az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés rendjét, és megkezdődtek azok a hosszabb távú fejlesztések az Országos Meteorológia Szolgálatnál, amellyel pontosabbá válnak az előrejelzések.

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter bizottságot hozott létre, amelynek jelentése alapján a miniszter jóváhagyta azt az intézkedési tervet, amely kiterjed a katasztrófavédelmi törvény felülvizsgálatára, a tömegrendezvényekre irányadó jogi szabályozás megalkotására, a kommunikáció javítására és az informatikai rendszerek hatékonyabb működtetésére.

Az Országos Rendőr-főkapitányság felülvizsgálta a közterületen tartandó, nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítási gyakorlatát és szakmai bizottságot alakított – többek közt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat és az Országos Meteorológiai Szolgálat részvételével – a fennmaradt kérdések tisztázására és a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A bizottság a tömegrendezvényekkel kapcsolatos feladatok szabályozására jogszabálytervezetet dolgozott ki.

Szintén a nagyobb tömeget vonzó események biztonságát erősítené, hogy a gyülekezési jogról szóló, 1989. évi III. törvény módosítására vonatkozó – a miniszterelnök által felkért testületben kidolgozott – tervezet előírná, hogy a közterület-foglalási engedélyt kiadó helyi önkormányzat tájékoztatja a rendőrséget a bejelentéshez nem kötött rendezvényekről.

A Miniszterelnöki Hivatal előkészítette a veszélyek előrejelzésére, észlelésére és megelőzésére szolgáló kormányügyelet létrehozására irányuló kormány-előterjesztés szakmai tervezetét. Az egészségügyi miniszter ugyanakkor módosította a mentésről szóló rendeletet, amely a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó szerv részére előírja mentési terv készítését, meghatározza az egészségügyi biztosításban közreműködő egységek szintjét és számát.