Az alkotmánybírák hétfőn megkezdik a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdemé­nyezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. Az Alkotmánybíróság elsőként az Országos Választási Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogást tűzi napirendjére.

Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. A határozatot két magánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

Folytatják a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdése, továbbá a fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet vi­táját.

Az alkotmánybírák elé kerül az autópályák többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet általi, illetve koncesszió keretében történő építésének és működtetésének szabályozásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Napirenden lesz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontját, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés­ről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendeletet támadó indítvány.

Egy indítványozó a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 416. § (1) bekezdés a)-d) pontja alkotmányosságát támadta.

Kedden tűzik napirendre a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 77. § (1)-(2) és 86. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Határozat készül a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 8. § (1) bekezdésé­nek alkotmányossági vizsgálatáról.

Megtárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 53. § (1) bekezdésének a) pontja „1993. március 1-jétől tíz éven belül,” szövegrésze alkotmányosságát kifogásoló indítványt.

Szóba kerül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideig­lenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmány összege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányossága is. Az eredetileg há­romtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró javaslatára tár­gyalja a teljes ülés.

Megvitatják az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonat­kozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4. § (2) be­kezdése alkotmányosságát firtató indítványt is.