A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének tapasztalata, hogy ha a hitelkérelmet azért utasítják el, mert a hitelkérő szerepel a központi hitelinformációs rendszerben (KHR), ezt a tényt nem hajlandók közölni a hitelkérővel banktitokra hivatkozva. Tehát annak sem adják ki az adatokat, akire az vonatkozik.

Így előfordulhat, hogy a hitelkérő az általa ismert feltételeknek megfelel, mégsem kap hitelt egyik banktól sem, de ez csak azután derül ki, hogy a hitelbírálati díjat már mindenhol befizette. Jár bankról bankra és senki nem közli vele miért nem kap hitelt, pedig ha az első bank, aki elutasítja tájékoztatná, tudna lépéseket tenni a rendszerből való esetleges törlése iránt, vagy ha jogosan szerepel a rendszerben, akkor legalább nem próbálkozik tovább hiteligényléssel, nem fizet több hitelbírálati díjat.

Másrészt sokszor az adós arról sem kap értesítést, hogy milyen adatait kezelik a KHR-ben.

Az 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szabályozza a központi hitelinformációs rendszerbe kerülhető adatokat, azok kezelését, valamint itt került szabályozásra a banktitok fogalma, harmadik személy részére történő kiadásának szabályai.

A KHR-ben a hitelszerődésekkel kapcsolatosan annak az adatait kezelik, aki fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ezen adatokat késedelmes tartozás megszűnésének időpontjától számított öt évig kezelik.

Az ügyfeleket a jogszabályi előírásoknak megfelelően legalább kétszer kell tájékoztatni, hogy adataik bekerülhetnek, vagy bekerülnek a rendszerbe:

  • az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének,
  • az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről.

Továbbá a törvény szerint bármely referenciaadat-szolgáltatónál (banknál) bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. Ez évente egyszer ingyenes.