Az önadózó 2007. évben is a személyi jövedelemadó bevallásával együtt nyújthatja be – a szokásos módon, zárt borítékban – az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatát.

Az adóbevallás benyújtásának határideje egyéni vállalkozó és az általános forgalmi adót fizető magánszemély esetén február 15-e, az önadózást választó egyéb magánszemély esetén május 21-e.

Az a magánszemély, aki az adóhatósággal kívánja megállapíttatni az adóját (ADAM), az APEH-hez eljuttatandó bejelentésével és nyilatkozatával együtt február 15-éig rendelkezhet a megfizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról.

A munkavállaló 2007. február 15-éig kérheti 2006. évre vonatkozóan is, hogy a munkáltatója állapítsa meg a személyi jövedelemadóját (munkáltatói adómegállapítás). A munkáltatót az adózás rendjéről szóló törvény alapján választási lehetőség illeti meg.

Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a magánszemélynek elegendő május 21-éig – a megállapított adója ismeretében – leadnia az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatát a munkáltató részére. A rendelkező nyilatkozatokat a munkáltató továbbítja az adóhatósághoz.

Amennyiben a munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor köteles közreműködni az adóhatósági adómegállapításhoz szükséges nyilatkozatok, igazolások adóhatósághoz történő továbbításában. A nyilatkozatokat, igazolásokat a magánszemélynek február 15-éig kell leadnia a munkáltatóhoz, melyhez – zárt borítékban – csatolnia lehet az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatokat is. Az így megkapott nyilatkozatokat a munkáltatónak március 12-éig kell továbbítania az adóhatósághoz. Nem kifogásolható, tehát, ha a magánszemély olyan időpontban adja le a munkáltatónak az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot, hogy azokat a munkáltató március 12-éig továbbítani tudja az adóhatósághoz.

Amennyiben a magánszemély kérelme ellenére, bármely oknál fogva nem jogosult sem a munkáltatói, sem az adóhatósági adómegállapításra, úgy önadózóvá válik, adóbevallást kell benyújtania május 21-éig. Az 1+1 százalékos nyilatkozatát ilyen esetben a bevallásával egyidejűleg teheti meg.