Több mint 100 milliárd forint befektetését teszik lehetővé hazánkban azok a pályázati kiírások, amelyeket technológiafejlesztésre és a hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokra ír ki a kormány több mint 30 milliárd forint értékben január végén és február elején.

A támogatásokban várhatóan mintegy 3 000, elsősorban kis- és közepes méretű vállalkozás részesülhet ebben a pályázati körben.

A pályzatok meghirdetésével hazánk az uniós tagországok közül az elsők között nyitja meg a 2007-2013 között rendelkezésre álló támogatási forrásokat. Az összesen mintegy 7 000 milliárd forintos keretből gazdálkodó Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak brüsszeli egyeztetése ugyan még néhány hónapot igénybe vesz, egyes kiírásokat a kormány már január 30-án megjelentet a gazdaságfejlesztés területén.

Ezeknek a felhívásoknak a célja, hogy:

1, Hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez (jellemzően KKV-knak juttatott technológiafelesztési támogatásokon keresztül), illetve

2, Javítsák a foglalkoztatási helyzetet a hátrányos helyzetű kistérségekben, munkahelyteremtő beruházások segítségével

A most megjelenő pályázati felhívások új filozófiát tükröznek:

Nem ingyenpénzt osztunk: 60-75% közötti önrésszel kell rendelkezniük programjaik megvalósításához. Az önrész mértéke annál nagyobb, minél fejlettebb területén kerül felhasználásra az országnak

Tényleges hozzájárulást várunk el a magyar gazdaság növekedéséhez: a technológiai fejlesztések hatását minden nyertes cégnek megfelelő mértékű árbevételnövekedéssel kell tudnia igazolni. Ennek elmaradása esetén a pénzt (mint egy hitelt) kamatostól vissza kell fizetnie

A pályázatok és forrásaik:

Technológiafejlesztés

1, Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése (6 mrd forint): Eszközbeszerzésre vehető igénybe, 1-5 millió forint közötti támogatások kérhetők, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig.

2, Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára (6 mrd forint): Eszközbeszerzésre, építésre, informatikai fejlesztésre, piacra jutáshoz vehető igénybe, 5-50 millió forint közötti támogatások kérhetők, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig.

3, Komplex vállalati technológiafejlesztés (7,6 mrd forint): Innovációs képesség erősítéséhez; energiatakarékossági célokra; piacra jutáshoz; beszállítóvá válásához vehető igénybe, 50-500 millió forint értékig kérhetők támogatások, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig.

Az első két pályázathoz hasonló tartalommal, 800-, illetve 1 500 millió forintos kerettel kerülnek kiírásra technológiafejlesztési pályázatok a Közép-Magyarországi Régióban február elején.

Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetű kistérségekben (a 64/2004-es Kormányrendelet szerinti 95 hátrányosabb- és leghátrányosabb helyzetű kistérségben [térkép mellékelve], illetve a 235 leghátrányosabb helyzetű településen)

1, Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára (3,9 mrd forint):

Eszközbeszerzésre, építésre, informatikai fejlesztésre, piacra jutáshoz vehető igénybe, 5-50 millió forint közötti támogatások kérhetők, legfeljebb a beruházási összeg 40%-áig.

2, Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben (5,1 mrd forint): Innovációs képesség erősítéséhez; hozzáadottérték-növeléshez energiatakarékossági célokra; piacra jutáshoz vehető igénybe, 50-500 millió forint értékig kérhetők támogatások, legfeljebb a beruházási összeg 40%-ig.

Minden olyan vállalkozás jogosult pályázni, amely a meghatározott hátrányos helyzetű

területeken hajtja végre a beruházást, függetlenül magyarországi bejegyzése helyétől.

A rászorult térségek és a kisvállalkozások a fő kedvezményezettek

A hátrányos helyzetű térségekben kisebb az elvárt önrész ( míg Budapesten és Pest megyében 75%, addig a hátrányos helyzetű térségekben 60%)

Nem támogatjuk a legfejlettebb, legjobb helyzetben lévő cégeket a kicsik kárára: Budapesti és Pest megyei nagy vállalatok nem pályázhatnak

További könnyítések a hátrányos helyzetű kistérségben befeketőknek

Egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb pályázati rendszer

Normatív alapú támogatás a kis értékű (1-5 millió forintos) támogatásoknál: csak a jogosultságot vizsgálják, egyszerű, adatlap-szerű igénylőlap

Kedvezőbb biztosítéki feltételek

Az államigazgatásból származó igazolásokat nem a pályázó szerzi be

Nem kell hiteles okiratokat csatolni az igényléshez, csak azoknak, akik nyertek is az adott pályázaton

  • A pályázati kiírásokat a kormány minden esetben előzetesen megvitatja a szakmai szervezetekkel. A gazdaságfejlesztési pályázati kiírások is érdemben változtak a beérkezett vélemények nyomán, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a honlapján tesz közzé.
  • A pályázati kiírásokban meghatározott keretösszegek nem a teljes 2007. évi támogatást jelzik, hanem kizárólag ezen kiírások költségvetését, amelyek az első tapasztalatok és értékelések után, megalapozott szakmai igények alapján a későbbiekben növelhetők.
  • A most megjelenő gazdaságfejlesztési pályázatokat továbbiak követik még 2007-ben az operatív programok brüsszeli egyeztetésének lezárását követően.

További információkat, illetve a pályázati kiírások teljes dokumentációját megtalálja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a http://www.nfu.gov.hu címen.