Az Európai Bizottság megindította az Európai Bíróságon az első kötelezettségszegési eljárást a Magyar Köztársasággal szemben. Ilyen eljárást a Bizottság akkor indíthat, ha azt tapasztalja, hogy egy tagállam nem teljesítette az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésből eredő valamely kötelezettségét.

Jelen esetben a Bizottság annak megállapítását kéri az Európai Bíróságtól, hogy a Magyar Köztársaság nem teljesítette a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit, mivel nem hozta meg az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, illetve e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot.

Az EK-Szerződés 249. cikkének harmadik bekezdése szerint az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. A tagállamok ezért az irányelvben előírt határidőn belül kötelesek meghozni az irányelvek nemzeti jogba való átültetéséhez szükséges intézkedéseket, és ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot. A 2003/109/EK irányelv 26. cikke szerint a tagállamok legkésőbb 2006. január 23-ig hatályba léptetik az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság információi szerint a Magyar Köztársaság a mai napig nem hozta meg ezeket a rendelkezéseket, illetve azokról nem tájékoztatta a Bizottságot, ezért kötelezettségszegési eljárást indított a Magyar Köztársasággal szemben.