Csendesen indul a február az EU luxemburgi bíróságai számára: a február 5-től február 9-ig tartó munkahéten két fontosabb ügyben kerül sor tárgyalásra.

2007. február 5-én jelenik meg tájékoztató az Európai Számvevőszék bolgár és román tagjainak eskütétele alkalmából rendezett ünnepélyes ülésről.

Bizottság kontra Szlovákia (C-114/06)

2007. február 8-án, csütörtökön ítélethirdetésre kerül sor a Bizottság kontra Szlovákia (C-114/06) ügyben. A Bizottság annak megállapítását kéri az Európai Bíróságtól, hogy Szlovákia, mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK irányelvnek, nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit. Az ügyben tárgyalásra, illetve főtanácsnoki indítványtételre nem került sor.

Groupe Danone kontra Bizottság (C-3/06 P)

Erre a napra várható a Groupe Danone kontra Bizottság (C-3/06 P) ügyben hozott ítélet kihirdetésére is. Az ügy tényállásának keletkezésekor az Interbrew az első számú, míg a Danone érdekeltségébe tartozó Alken-Maes a második számú szereplő volt a belga sörpiacon. 2001. december 5-én a Bizottság határozatban állapította meg, hogy az említett három társaság versenykorlátozó megállapodásban vett részt a Belgiumban értékesített sörök piacán. E tekintetben a Bizottság az Interbrew-ra 45,675 millió EUR, míg a Danone-ra 44,043 millió EUR összegű versenybírságot szabott ki. Határozatában a Bizottság a Danone-t mind a saját, mind pedig leányvállalata, az Alken-Maes versenykorlátozó tevékenységéért felelősségre vonta. A Danone ezt követően keresetet nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz a Bizottság határozatának megsemmisítését, illetve a kiszabott bírság összegének csökkentését kérve. 2005. október 25-én meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság szinte teljes egészében elutasította a Danone keresetét, a cégre a Bizottság által kiszabott 44,043 millió eurós bírságot azonban 42,4125 millió euróra csökkentette. Ezek után a Danone fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen, annak részleges megsemmisítését, illetve a kiszabott bírság összegének további csökkentését kérve.