A tavalyi évtől a fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel kötött együttműködési megállapodások eredményeként a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének honlapján is olvashatóak azok a békéltető testületi ajánlások, ahol a gazdálkodó szervezetek nem tettek eleget a határozatban foglaltaknak.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi felügyelőség (illetve a békéltető testületet működtető kamara) jogosult – illetve ha az ajánlásban foglaltak a békéltető testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, a területileg illetékes felügyelőség köteles – azokat a békéltető testületi ajánlásokat nyilvánosságra hozni, amelyeknél a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tett eleget.

A nyilvánosságra hozatal célja, hogy a fogyasztók minél szélesebb rétege ismerhesse meg a vizsgált panaszokat és az eljárás eredményét, hozzájárulva ezáltal a kereskedők jogkövető magatartásának, valamint a hatékony fogyasztói érdekvédelem kialakulásához.

Évről évre egyre több fogyasztó veszi igénybe a testületek segítségét, ha nem sikerül a kereskedővel/szolgáltatóval rendeznie vitás ügyét. 2005-ben országszerte 2496 esetben hoztak határozatot a testületek, 2006-ban pedig ez a szám már 3537 volt.

Tárgyukat tekintve a kereskedelemmel kapcsolatos panaszok vezetnek, amelyeknél igen gyakoriak a lábbelikkel, bútorokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások. Sok esetben panaszolnak be utazási irodákat is, ahol szintén a szolgáltatások színvonala miatt van a legtöbb panasz. Például a helyszínen derül ki, hogy a szállodában – vagy annak közvetlen környezetében – építkeznek, amely zavarja a pihenést, vagy a szoba felszereltségével vannak problémák, esetleg a katalógusban foglaltaktól eltérően mégsem tartozik erkély a szobához. Jelentős számban fordulnak elő építőiparral kapcsolatos panaszok is, amelyek jelentős részét az új vagy használt lakásokkal kapcsolatos esetek teszik ki ( minőségi kifogás, késedelmes teljesítés stb.), illetve nagy számban kerülnek a testületek elé nyílászárókkal kapcsolatos problémák is.

Jelenleg 121 gazdálkodó szervezet szerepel a honlapon. Amennyiben a gazdálkodó szervezet az ajánlásban foglaltaknak utólag eleget tesz, akkor az elmarasztaló határozat lekerül a honlapról, illetve, ha egy esetleges bírósági eljárás során megállapításra kerül, hogy a gazdálkodó szervezetet nem terheli mulasztás, akkor az erre vonatkozó információk közzétételét is vállalja a FEOSZ.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége elsődleges feladatának tekinti a fogyasztói érdekek széles körű védelmét, ezért a jövőben is működtetni és bővíteni fogja a fogyasztók jogait sorozatosan megsértő vállalatok neveit, és a békéltető testületek határozatait tartalmazó feketelistát.