Az Alkotmánybíróság folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. A testület kedden második fordulóban foglalkozik a képzési hozzájárulást, a nyugdíjasok munkavállalását és a családi gazdálkodók elővásárlási jogát érintő népszavazási kérdésekkel.

Egy indítványozó megtámadta a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 7. § (1) bekezdését, a 7. § (3) bekezdés e) pontját, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekezdését.

Megvitatják az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4. § (2) bekezdése alkotmányosságát firtató indítványt is.

Folytatják a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdése, továbbá a fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányosságával kapcsolatos tervezet vitáját.

Határozat készül a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 3. sz. mellékletével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában.

Megtárgyalják a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (6) bekezdése, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Egy indítvány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 74. § (4) bekezdése első mondatának „azért” és „mert az igazgatóság” szövegrészei, valamint ugyanezen bekezdés a), b) és c) pontja, továbbá utolsó mondata alkotmányosságát támadta meg.

Kedden vitatják meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Másodszor kerül napirendre az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 570/2006. (X. 21.) OVB határozata elleni is, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjasok továbbra is a 2006. október 23-án hatályos törvényi rendelkezések szerint vállalhassanak munkát?” A kifogás tárgyalását február 6-án kezdték meg.

Két magánszemély támadta meg az Országos Választási Bizottság 571/2006. (X. 21.) OVB határozatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a – 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Szóba kerül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmány összege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányossága is. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró javaslatára tárgyalja a teljes ülés.