A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló törvény 2007. február 15-én lép hatályba. A törvény alapján a 2004. május 01. és 2005. december 31. között regisztrációs adóigazgatási eljárás alá vont használt gépjárművek után megfizetett regisztrációs adó kérelemre részlegesen visszatéríthető.

A részleges visszatérítés azt jelenti, hogy a megfizetett, és a gépjármű 2007. február 5-től érvényes „avultatási” tábla alapján számított regisztrációs adó különbözete téríthető vissza.

A regisztrációs adó részleges visszatérítésére az alábbi személyek jogosultak:

akik a regisztrációs adót a vámhatóságnak megfizették, és az adót másra nem hárították át

akikre a kereskedők az adót áthárították.

A regisztrációs adó részleges visszatérítését 2007. február 15-től számított 180 napon belül postai úton, vagy személyesen annál a fővámhivatalnál lehet kérni, amely az adót kiszabta. Ez az eljárás illetékmentes.

Amennyiben az a) pont alapján igénylik vissza részlegesen a regisztrációs adót, úgy a kérelemben fel kell tüntetni a jogosult és a gépjármű adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat, különösen határozat/igazolás számát, a megfizetett adó összegét. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy nincs folyamatban olyan bírósági vagy más hatósági eljárás, amely a megfizetet adó mértékét befolyásolhatja. A kérelemhez csatolni kell az adó megfizetését dokumentáló adóigazolást vagy annak másolatát és a gépjármű első forgalomba helyezésének időpontját igazoló iratot is.

Amennyiben a b) pont alapján igénylik vissza részlegesen a regisztrációs adót, úgy az előző bekezdésben foglaltak teljesítésén túl nyilatkozni kell arról, hogy a jogosult az adó összegét a kérelem előterjesztéséig más személyre nem hárította át, illetve – az áthárított összeg megjelölése mellett – ha azt csak részlegesen hárította át. Amennyiben a jogosult olyan gépjármű után kéri a regisztrációs adó részleges visszatérítését, amelynek adóját a kereskedő fizette meg, úgy csatolni kell az adó áthárítását és megfizetését, igazoló bizonylatot.

A regisztrációs adó részleges visszatérítésével kapcsolatban további részletes tájékoztatást az Interneten a http://vam.gov.hu honlapról, illetve a fővámhivataloktól kaphatnak az ügyfelek.

A regisztrációs adó részleges visszatérítés szabályait, illetve a gyakorlati teendőket jövő hét elején sajtótájékoztató keretében ismerteti a média munkatársaival a Vám- és Pénzügyőrség. A sajtótájékoztató helyszíne a – feltételezhetően – egyik legtöbb kérelmet fogadó fővámhivatal lesz. A pontos helyszínről és időpontról a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága tájékoztatja a média munkatársait.