A Magyar Büntetőjogi Társaság alakuló közgyűlését 130 alapító tag,- köztük több gyakorló ügyvéd- részvételével 2006. december 12-én tartotta a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében. Az egyesület tagfelvételt hirdet.

A társaságot az illetékes bíróság a társadalmi szervezetek nyilvántartásába időközben bejegyezte.

A társaság elnöke: Dr. Békés Imre, főtitkára: Dr. Blaskó Béla.

A társaság célja: a tágabb értelemben felfogott büntetőjog (büntetőanyagi jog, büntetőeljárási jog, büntetés-végrehajtási jog) körébe tartozó tudományos ismeretek és jogalkalmazói gyakorlat vizsgálata, a kölcsönhatások elemzése és a tapasztalatok gyakorlati alkalmazására irányuló javaslatok megfogalmazása.

A társaság rendes tagja lehet belépéssel minden olyan magánszemély, aki a társaság célkitűzéseivel egyetért, a alapszabályban rögzítetteket elfogadja és a közgyűlés által meghatározott összegű tagsági díjat (évi 4.000,-Ft) megfizeti.

A tag felvételéről az írásos belépési nyilatkozat alapján az Elnökség dönt.

Belépési nyilatkozat a következő címről tölthető le:
http://www.magyarugyvedikamara.hu/…tet_tars.doc