A Kormány szerdán fogadta el az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A hatályos jogszabály módosítását a fogyasztói érdekvédelem erősítése, a hazai utazási vállalkozók működési feltételeinek javítása, illetőleg a végrehajtás megkönnyítése indokolta

E módosítás egyik legfontosabb célja az engedélyezési hatóság által alkalmazandó szankciórendszer átalakítása volt. A szankciórendszer megváltozásával, az engedélyezési hatóság által alkalmazható bírság bevezetésével a jövőben nemcsak a törlési szankcióval lehet majd az utazási vállalkozókat a jogszabályban foglalt előírások betartására kényszeríteni. A vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén az engedélyező hatóság 50 ezer forinttól 500 000 forintig, ismételt jogsértés esetén akár 1 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. A már elmúlt időszakra vonatozó vagyoni kaucióval kapcsolatos jogsértések esetében ennél magasabb bírság kiszabására is sor kerülhet. A jövőben már nem lesz alkalmazható az utazási vállalkozók átmeneti felfüggesztése, mely a gyakorlatban nem bizonyult hatékony utas védelmi eszköznek. A szankciórendszer felülvizsgálatával a törlési tényállások is újraszabályozásra kerültek.

Az ellenőrzések eredményeit és megállapításait figyelembe véve a 12%-os vagyoni kaució minimum összege 4 millió forintról 5 millió forintra nő. Az ebbe a vagyoni biztosítéki körbe tartozó külföldre utaztató közel 300 utazási vállalkozó (összes vállalkozó egynegyede) többletköltsége az értékesített utazási csomagok alapján nem jelent elviselhetetlen terhet a kisebb vállalkozásoknak sem, ugyanakkor már ez az 1 millió forint kaucióemelés is jelentősen növeli az utasok biztonságát az általában alulbiztosított utazási vállalkozókkal szemben. Az átlagos utaslétszámot figyelembe véve utasonként kb. 93 Ft többletköltség merülhet fel az egyes utazások árainál. A charter repülőjáratok igénybevételére vonatkozó szabályok pontosításával az elmúlt években felmerült félreértelmezések és jogalkalmazási problémák megszűnnek, s az utasok is magasabb védelemben részesülnek.

A hazai utasok védelmét szolgálják az alábbi módosítások:
A vagyoni kaució minimum összegének megemelésével hatékonyabban biztosítható az utasok védelme a kisebb utazásszervező vállalkozások fizetésképtelensége esetén. Az utazási vállalkozókat érintő szankciórendszer megváltozásával, az engedélyezési hatóság által alkalmazható bírság bevezetésével csökkenthető a kisebb jogsértések száma, s ezzel javul a tevékenység végzésének színvonala is. A többlet költségvetési forrás részben a hatékonyabb, és gyakoribb utazási irodai ellenőrzésekre fordítható, ami ugyancsak elősegíti az utasok védelmét.

Az utazási vállalkozók helyzetének javítását szolgáló módosítások többek között:
A szankciórendszer átalakítása az utaztatási szakma, valamint az ellenőrző szervek részéről már régóta megfogalmazott igény volt. A Kormány a kereskedelmi törvényben kapott felhatalmazás alapján megteremtette a hatékonyabb szankciórendszer alkalmazásának feltételeit, mely segíti a hazai utazási vállalkozások piaci működését és javítja versenyképességüket is.

A szervezett utazási formákról szóló EU direktíva főbb célkitűzéseinek megfelelően mind a fogyasztók, mind az utazási vállalkozások helyzetének elősegítésére kell törekedni. A módosítások harmonizálnak a szervezett utazási formákról szóló EU direktíva előírásaival, s a direktíva célkitűzéseinek megvalósítását segítik elő.