Az Európai Unió újabb pénzösszegeket kért az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaitól, amiért 2007-től a román és a bolgár piac is nyitva áll vállalataik előtt. Az összeg legnagyobb részét Norvégiának kell kifizetnie.

Az EGT tagállamok – Norvégia, Izland és Liechtenstein – évente fizetnek az EU-nak szabad belső piacért cserébe. Norvégia EU nagykövete szerint országa nagylelkű ajánlatot tett a Bizottságnak, ám a testület tárgyalója szerint a mostani összegek nincsenek egyensúlyban a 2004-es bővítéskor kialkudott számokkal.
Brüsszel azt szeretné elérni, hogy a három EGT tagállam arányaiban hasonló összeget fizessen a 2007-es bővítésért, mint a 2004-esért. Norvégia, Liechtenstein és Izland 2004-ben 120 millió eurót fizettek a belső piaci részvételért. Az összegből Magyarországot 10 százalék, azaz évi mintegy 12 millió euró illeti meg. Norvégia ráadásul létrehozott egy külön, 113 millió eurós alapot is, melyből Magyarország évi 15 millió eurót kap.
Az Európai Bizottság a román és a bolgár csatlakozás kapcsán évente 71 millió euróval többet szeretett volna kapni 2009. április 30-ig, amikor az egész EGT megállapodást újratárgyalják. A mostani bizottsági ajánlat évente 65 millió euró többletet jelentene, ám az EGT tagállamok csak 55 millió euróval szeretnének többet fizetni, melyből Norvégiára 53 millió euró jutna.