Az Európai Tanács is támogatja azt a javaslatot, mely szerint a már meglévő jogszabályi lehetőségek fejlesztése révén az EU tagállamai egymás közt közvetlen hozzáférést engedélyezzenek rendőrségeik bűnügyi nyilvántartásához.

Az eredetileg Németország és Ausztria által megkötött ún. Prüm Szerződés képezi alapját a Benelux államokat, valamint Spanyolországot és Franciaországot is magába foglaló rendőri együttműködésnek, melynek keretében az egyik állam hatóságai külön engedélyezési eljárás nélkül, automatikusan hozzáférhetnek a másik rendőrsége által tárolt adatokhoz. A már létező együttműködéshez több más uniós tagállam is szívesen csatlakozna.

A Prüm Szerződést annak részes felei eredetileg azért kötötték meg hagyományos nemzetközi megállapodásként, mert tartottak az EU túlzott bürokratizmusától. A szerződés alapján a hatóságok közvetlen hozzáférést engednek az általuk tárolt gépjárműadatokhoz, DNS mintákhoz és ujjlenyomatokhoz.

Az Európai Tanács múlt héten bejelentette, hogy kész a Prüm Szerződés adatmegosztásra vonatkozó rendelkezéseit az EU jogának részévé tenni. A szerződésben kidolgozott együttműködés gyorsabb és egyszerűbb hozzáférési lehetőséget ad más országok nyilvántartásához és a rendszert az alkalmazó hatóságok eddig sikeresen alkalmazták. Több lezáratlan német bűneset felderítésében jelentett például előre lépést a nyomoknak az osztrák hatóságok által nyilvántartott DNS adatokkal való egybevetése.