Az Alkotmánybíróság folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. Kedden a hétből négy (a képzési hozzájárulást, a vizitdíjat, a kormánytagok költségvetési hiányért viselt felelősségét és a gyógyszerek patikán belüli árusítását érintő) kérdés kerül napirendre. Negyedszer tárgyalnak az alkotmánybírák az elvárt társasági adóról.

Az alkotmánybírák hétfőn megvitatják a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát. A támadott rendelkezés szerint a szavazást megelőző nyolcadik naptól a szavazás befejezéséig a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nem szabad nyilvánosságra hozni.

Határozat készül a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (4) bekezdésének alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megkérdőjelezték a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontjának alkotmányosságát.

Egy indítvány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 74. § (4) bekezdése első mondatának „azért” és „mert az igazgatóság” szövegrészei, valamint ugyanezen bekezdés a), b) és c) pontja, továbbá utolsó mondata alkotmányosságát támadta meg.

Szóba kerül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmány összege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányossága is. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

A testület elé kerül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 48. §-a alkotmányosságát támadó indítvány.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A törvényhozó az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben nem rendezte megnyugtató módon a pénztárak jogi helyzetét.

Megtárgyalják a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 117. §-ával kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kedden negyedszer kerül az alkotmánybírák elé az elvárt társasági adó alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet. Az indítványozók a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5) és (6) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását kérik a testülettől. A törvénymódosítást az Országgyűlés múlt nyáron, az úgynevezett Gyurcsány-csomag keretében fogadta el.

Negyedszer tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Másodszor lesz szó a teljes ülésen az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határozata elleni kifogásról. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Ezt a határozatot is a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért, és a járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?”

Ugyancsak másodszor tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 572/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés – a fegyelmi és kártérítési felelősség mellett – törvényben szabályozza a miniszterelnök és a Kormány tagjai speciális, objektív felelősségét is a költségvetési hiány túllépéséért?”

Másodszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 569/2006. (XI. 21.) OVB határozatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. A határozatot két magánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?”