Megjelent Kende Péter Védtelen Igazság című könyve. A közérdeklődésre számot tartó témák feldolgozójaként ismertté vált dr. Kende Péter legújabb könyve a magyar igazságszolgáltatást hivatott bemutatni.

A szerző nem elégszik meg tapasztalatainak közreadásával, hanem felteszi a kérdést: ki elemzi-értékeli ma az ítélkezést?

Válasza szerint senki, majd így folytatja: „Az egész bírói kar munkája érdemi kontroll – és felelősség – nélkül folyik. Egyetlen ellenőrzés maradna: a nyilvánosságé – azt meg kikérik maguknak.

A szerző véleménye szerint „Nem az a néhány jellemző negatívum az igazán nagy baj, amelyről az utóbbi években a bíróságokkal kapcsolatban olykor mégis olvashatunk: hogy konzervatív, jobbra húz, rasszista (antiszemita és cigány-ellenes) módon előítéletes. Mert ezek így együtt ugyan rettenetesek – ám a mai magyar igazságszolgáltatásnak van egy olyan jellemzője is, amely még ezeknél is nagyobb baj. Mégpedig az, hogy: buta.

Melyek a legjellegzetesebb megnyilvánulásai e buta ítélkezésnek? A gyakorta tapasztalható alacsony szakmai színvonal, a sűrűn bekövetkező törvénytelenségek, az egymásnak homlokegyenest ellentmondó ítéletek sora, az ítélkezés lassan teljes kiszámíthatatlansága, valamint az, hogy a bíróságok számtalanszor engedik, hogy – tisztesség ne essék, szólván – hülyét csináljanak belőlük.

A háborús és népellenes bűntettek miatt 1945-49-ben elítéltek 96 százalékát a mai bírók fölmentik. Semmilyen törvénysértés nem drága ár számukra, hogy ezt a trendet tarthassák. A Legfelsőbb Bíróságon bizarrul csúnya ítélkezés folyik.

A 360 oldalas könyv e héten kerül a könyvesboltokba.