Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) alapján az állami adóhatóság az adószámmal nem rendelkező magánszemélyt az adóazonosító jelén – a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély esetén az állampolgárságát is feltüntetve – tartja nyilván (Art. 24. § (3) bekezdése).

A kifizető, az önkormányzati adóhatóság és a munkaügyi kirendeltség kérheti az állami adóhatóságtól a magánszemély adóazonosító jelének megállapítását az erre a célra rendszeresített 07T341. számú adatlapon. Az adatlap kereskedelmi forgalomban nem kapható, kizárólag az APEH internetes honlapjáról tölthető le. A nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság kitöltési útmutatót is készített, melyet célszerű a kitöltés előtt figyelmesen elolvasni. A nyomtatvány kizárólag papír alapon nyújtható be az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz 2 példányban.

A kifizető abban az esetben kérheti a magánszemély adóazonosító jelének megállapítását, ha a magánszemély nem rendelkezik adóazonosító jellel és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet. Amennyiben a magánszemély már rendelkezik adóazonosító jellel, ebben az esetben az adóazonosító jelet a magánszemélynek kell közölnie a kifizetővel (Art. 24. § (3) bekezdése).

Az önkormányzati adóhatóság abban az esetben kérheti az adóazonosító jel megállapítását, ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik (Art. 24. § (4) bekezdése).

A munkaügyi kirendeltség a Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkező munkavállaló esetén kérheti az adóazonosító jel megképezését az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján.

A magánszemélyt adóazonosító jeléről az adóhatóság a kifizetőt, önkormányzati adóhatóságot és a munkaügyi kirendeltséget is tájékoztatja.