A magyar – román ad hoc szakértői csoport álláspontja szerint a magyar és a román környezetvédelmi tárca által közösen felkért független nemzetközi szakértői csoportnak a verespataki aranybánya nyitásával kapcsolatban készített elemző jelentésből nem vonhatóak le általános következtetések a projekt környezeti hatástanulmányának egészéről, mivel a jelentés – a megbízásnak megfelelően – az EIA dokumentációnak csak bizonyos fejezeteit vizsgálja, és véleményt is csak ezek egy részéről alkot. Ezt az álláspontot a Magyar – Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság ad hoc szakértői csoportja legutóbbi ülésén alakította ki.

A Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság Ad hoc szakértői csoportja – a két ország környezetvédelmi minisztereinek megállapodása alapján – áttekintette a független nemzetközi szakértői csoport elemző jelentését a Rosia Montana aranybánya nyitási projekt környezeti hatástanulmányáról. A független szakértői csoport feladata a környezeti hatásvizsgálati (EIA) dokumentáció cianid kezeléssel, szállítási kérdésekkel, zagytározó építéssel és működtetéssel, vízgazdálkodással, környezeti menedzsmenttel, auditálással és átláthatósággal, valamint a bánya bezárásával kapcsolatos fejezeteinek felülvizsgálata volt.

Mint ismeretes a Rosia Montana Gold Corporation Verespatakon tervez ciántechnológiás aranykitermelést végezni. A tervezett beruházás kapcsán az Espoo-i egyezmény alapján nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás indult meg. A verespataki bánya nyitásával kapcsolatban készített környezeti hatástanulmányt a beruházó beadta a román környezetvédelmi minisztériumhoz, amely továbbította a dokumentumot a KvVM számára még 2006-ban. Az eljárás során a magyar fél már tavaly előzetesen véleményezte a hatástanulmányt.

Az Ad hoc szakértői csoport nem régiben kialakított állásfoglalása szerint a független szakértői csoport elemző jelentése egy munkaanyag, mely nem képezi a magyar és román minisztériumok hivatalos álláspontját.

Az ad hoc szakértői csoport felhívja a figyelmet a jelentés azon megállapításaira, melyek rámutatnak a környezeti hatásvizsgálati (EIA) dokumentáció hiányosságaira és problémáira.

A jelentés alapján azt állapították meg, hogy a feltárt kérdések és megfogalmazott aggodalmak egy része jelenleg még nyitott és további vizsgálatokat igényel. Az Ad hoc szakértői csoport szerint mivel a jelentés – a megbízásnak megfelelően – az EIA dokumentációnak csak bizonyos fejezeteit vizsgálja, és véleményt is csak ezek egy részéről alkot, a környezeti hatástanulmány egészére vonatkozó általános következtetések a független nemzetközi szakértői csoport jelentése alapján nem vonhatók le.