A fogyasztók többsége tartós fogyasztási cikket (például egy nagyértékű műszaki berendezést) nem két-három évre vesz. Márpedig előfordulhat, hogy a jótállási, szavatossági idő leteltét követően, ha meghibásodik a termék, kénytelenek újat venni, mivel sok esetben – alkatrészhiányra hivatkozva – a szerelők nem vállalják a javítást.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2003 novemberében hatályon kívül helyezte a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendeletet. Ez utóbbi jogszabály előírta, hogy a tartós fogyasztási cikkek üzembentartásához, illetve javításához szükséges alkatrészekről és tartozékokról, továbbá a javítószolgálatról a gyártó, illetve az importáló vállalat az áru szokásos élettartama alatt folyamatosan köteles volt gondoskodni.
A rendelet szerint például a 10.000 forint fölötti vételárú termékek esetében a vásárlónak történő eladástól számított 8 évig állt fenn ez a kötelezettség.

A vásárló igényét választása szerint a forgalmazóval, a javítószolgálat ellátójával, illetve a gyártó, vagy az importáló vállalattal szemben érvényesíthette, amely köteles volt az igényről legkésőbb 8 napon belül nyilatkozni. Amennyiben pedig elmulasztották az alkatrészellátás, illetve a javítószolgálat megszervezését, akkor az így okozott kárt kellett megtéríteni a fogyasztónak.

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek több alkalommal is jelezték a jogalkotónak a joghézag megszüntetésének szükségességét, hiszen így bárkivel előfordulhat, hogy 3 évvel a vásárlás után, alkatrészhiány miatt nem lesz javítható a termék és kénytelen lesz újat venni. Jelenleg folynak az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet helyett egy új jogszabály megalkotásának az előkészületei, amely a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének álláspontja szerint megfelelő alkalom lehetne a fogyasztók védelmének érdekében szükséges garancia beépítéséhez.