A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy Petrétei József igazságügy-miniszter polgári peres eljárást indított Orbán Viktor ellen.

A TASZ mind a miniszter korábbi, perrel való fenyegetését, mind a perindítást elutasítja, tekintettel arra, hogy a szervezet következetes álláspontja szerint a közintézmények jó hírneve értelmezhetetlen kategória. A TASZ korábban is kifejtett álláspontja szerint a közintézmények jó hírnevét nem a mások véleménynyilvánítási szabadságát perekkel vagy büntetőeljárásokkal korlátozni kívánók védhetik meg, hanem maguk a közintézmények – de az utóbbiak sem jogi eljárásokkal, hanem megfelelő, diszkriminációmentes és magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával.

A közintézmények – így a jogalkalmazó szervek, a rendőrség és természetesen a kormány – munkájának kritizálhatósága a nyitott társadalom és a működő demokrácia egyik alapfeltétele. A TASZ álláspontja szerint attól, hogy egy munkáját végző országgyűlési képviselőt véleménye hangoztatása miatt a Magyar Köztársaság egy minisztere beperel, nem lesz sem jobb, sem erősebb a hazai demokrácia, és nem lesz megbecsültebb a rendőrség sem. A rend őreinek jó hírnevét a kérdéssel kapcsolatban a TASZ álláspontja szerint nem Orbán Viktor nyilatkozata sérti, hanem az a tény, hogy 4 hónappal a 2006. őszi események után sem rendőri vezetők, sem a rendőrség felügyeletével megbízott személyek nem neveztek meg felelősöket, és nem vontak le személyi konzekvenciákat a nyilvánvaló szakmai hibákat, és a dokumentált túlkapásokat illetően.