A kormány betartotta ígéretét: a minisztériumi autók értékesítésből befolyt bruttó 150 millió forint az Útravaló ösztöndíjprogram forrásait bővíti, s ezzel további mintegy 1000 rászoruló diáknak nyújt segítséget tanulmányai elvégzéséhez. A programot még az első Gyurcsány kormány indította el, azóta több mint 27 ezer diák és segítő tanár részesült ösztöndíjban.

A kormány célja, hogy a magyar oktatási rendszer ne csak vallott szándékaiban, de ténylegesen, a hétköznapokban is a hátrányok kiegyenlítését szolgálja. Ennek érdekében a kormány szerdai ülésén nem csak az Útravaló ösztöndíjprogram forrásainak bővítéséről döntött, jóváhagyta, hogy a minisztériumi autók eladásából származó pénzt erre a célra utalják át, hanem át is tekintette a program eddigi tapasztalatait és módosította néhány ponton.

A módosítások nem csak igazságosabbá teszik a program működését, de emelik a program szakmai színvonalát is. Lényeges változás, hogy mostantól többen pályázhatnak az Útravaló program Út a szakmához alprogramjára, azaz bővülhet a hiányszakmákat oktató szakiskolák tanulóinak száma.

A kormány szerdai döntése bevonja a programba a szakiskola második szakképző évfolyamára járó tanulókat és a felzárkóztató oktatásban résztvevő diákokat, valamint a tanulószerződéssel rendelkező fiataloknak is lehetőséget biztosít, hogy az alprogram ösztöndíjaira pályázzanak.

Az otthonról hozott hátrányok kiegyenlítését szolgálja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató településeken a mentorok a korábbinál több, a jelenlegi 5 helyett 8 tanulót is vállalhatnak. A módosítás elősegíti, hogy azokon a településeken, ahol csak egy iskola működik, és a tanulók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, a diákok minél nagyobb számban kapcsolódhassanak be az ösztöndíjprogramba.

Igazságosabbá teszi a program működését, hogy az ösztöndíjpályázatok elbírálóinak a tanuló családjának jövedelmi helyzetét és az egy háztartásban élők számát is figyelembe kell venni. Mivel a későbbiekben a diákok nem tanulmányi eredményük alapján kerülhetnek be az ösztöndíjprogramba, lehetőségük lesz a leginkább rászoruló diákoknak is arra, hogy ösztöndíjassá váljanak.