Belgrád akár már jövőre EU-tagjelölt lehet – helyezte kilátásba az Unió bővítési biztosa azt követően, hogy Boris Tadic szerb elnök Brüsszelben nagyon bíztató dolgokat mondott a három héten belül megalakuló új kormány majdani programjáról.

„Amit Tadic elnök a leendő belgrádi kormány programjáról mondott, az teljes mértékben megegyezik az Európai Unió értékeivel” – lelkendezett az EU-Trojka és Szerbia közötti hétfői és keddi megbeszéléseket követően Javier Solana, az Unió külpolitikai főmegbízottja. A szerb köztársasági elnök előzőleg megerősítette országa EU-tagság iránti elkötelezettségét és a március végéig megalakuló új kormány első számú prioritásának nevezte a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködést.

Bár Tadic többször is elismételte, hogy Szerbia nem fogadja el Koszovó függetlenségét, egyúttal azt is elmondta, hogy Belgrád tiszteletben fogja tartani az ENSZ Biztonsági Tanácsának a zömében albánok lakta tartomány jövőbeni jogállására vonatkozó döntését. „Nem fogunk háborút indítani, nem fogunk problémát okozni. Európai módon fogunk tárgyalni és javaslatokat előterjeszteni” – közölte a szerb elnök, anélkül, hogy megvilágította volna a javaslatok mibenlétét. Tadic ugyanakkor arra intette a nemzetközi közösséget, hogy a nemzetközi áthallások miatt gondosan mérlegeljen, mielőtt Koszovó függetlenségéről döntene.

Olli Rehn bővítési biztos úgy vélte, hogy amennyiben az új kormány megteremti a teljes körű együttműködés feltételeit Hágával, a stabilitási és társulási egyezményről korábban félbeszakadt tárgyalásokat még 2007-ben befejezhetik és még az év végéig lezárhatják az egész folyamatot. Rehn szerint, bár ambiciózus cél, de lehetséges, hogy Belgrád már 2008-ban hivatalosan elnyerje a tagjelölti státuszt. A Bizottság egyébként négy konkrét feltétel teljesítéséhez köti az SAA-tárgyalások folytatását. Az új szerb kormánynak mindenekelőtt egyértelmű kötelezettséget kell vállalnia a szabad lábon lévő háborús bűnösök kézre kerítésére, garantálnia kell, hogy a megfelelő és kompetens személyek kerülnek az ebből a szempontból fontos kulcsposztokba a kormányban, az illetékes hatóságok közötti koordináció jól működik majd és Szerbiának teljes hozzáférést kell biztosítania mindenekelőtt a hágai főügyésznek a releváns dokumentumokhoz, amelyekbe eddig nem engedett betekintést Belgrád.