A Magyar Helsinki Bizottság aggályosnak tartja, hogy a Kormány mindössze öt napot hagyott a “jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség” szabálysértését létrehozó 32/2007. (III. 6.) Kormányrendelet hatálybalépésére.

A március 6-án kihirdetett új szabálysértési alakzat, amely szerint ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja jogszerű intézkedésének nem engedelmeskedik, március 11-étől alkalmazható.

Az Alkotmánybíróság több határozatában [pl. 9/1992 (I. 30.) AB határozat] is kimondta: a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság, amely magába foglalja azt a követelményt is, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei, azaz a betartásukra köteles személyek számára. Az előreláthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a rendelkezés kihirdetése és hatálybalépése között kellően hosszú idő teljen el. Ennek a jogalkotási törvényben is rögzített alapelvnek az új szabálysértés “sürgősségi” hatálybeléptetése nem felel meg.

Az új szabálysértési alakzat elfogadásának és hatálybaléptetésének rendkívüli gyorsasága azért is sajnálatos, mert a kérdés érzékenysége miatt azt a szükségesség és arányosság kérdéseit körüljáró alapos szakmai vitának kellett volna megelőznie.

Szintén nem felel meg az új szabály a jogalkotási törvény azon rendelkezésének, amely szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában ugyanabban a jogszabályban, illetőleg azonos vagy hasonló módon kell szabályozni. A szabályozás nem lehet párhuzamos vagy többszintű. Tekintettel arra, hogy a szintén a hatóságok intézkedésének való ellenszegülést szabályozó “rendzavarás” szabálysértését nem kormányrendelet, hanem a szabálysértési törvény tartalmazza, az MHB megítélése szerint az új szabálysértést is törvényben kellett volna rendezni.

Felhívjuk ezért a Kormányt, hogy jogalkotási tevékenysége során az alapvető alkotmányossági követelményeket tartsa tiszteletben, és ne rendelje alá az esetleges napi érdekeknek.