A PSZÁF egy olyan elektronikus nyilvánosságra hozatali rendszert indított el, amely lehetőséget biztosít a tőkepiacról szóló törvény alapján bejelentésre kötelezettek számára, a Tőkepiaci törvényben meghatározott közzétételeik interneten keresztül történő hiteles és biztonságos feltöltésére, valamint a PSZÁF által működtetett honlapon való ingyenes megjelenésre.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy olyan elektronikus nyilvánosságra hozatali rendszert indított el, amely lehetőséget biztosít a tőkepiacról szóló törvény alapján bejelentésre kötelezettek számára, a Tőkepiaci törvényben meghatározott közzétételeik interneten keresztül történő hiteles és biztonságos feltöltésére, valamint a PSZÁF által működtetett honlapon – www.kozzetetelek.hu – való ingyenes megjelenésre. A hazai elektronikus ügyintézés piacán jelentős tapasztalatokkal rendelkező NetLock Kft. fontosnak tartja a PSZÁF ez irányú törekvéseit, mivel nagymértékben hozzájárulnak a hiteles elektronikus ügyintézés hazai fejlődéséhez, elterjedéséhez. A hitelesítés-szolgáltató vállalat a rendszerhez csatlakozni kívánó szervezetek részére összeállított egy speciális ún. Tőkepiaci csomagot, amely tartalmaz minden a közzétételek hitelesítéséhez szükséges elemet. Az új rendszer használatának fő előnye, hogy a közzétételre kötelezett vállalatok jelentéseiket gyorsan, egyszerűen, jelentős megjelenítési, nyomtatási és postaköltséget megtakarítva, interneten keresztül tölthetik fel a PSZÁF nyilvános felületére, mellyel egyidejűleg teljesítik a Felügyelet felé fennálló tájékoztatási kötelezettségüket is.

„Vállalatunk több mint egy évtizede támogatja a hiteles elektronikus ügyintézés elterjedését és az annak technológiai alapját jelentő nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) fejlődését, ezért a PSZÁF új elektronikus rendszerének elindítását nagyon fontosnak tartjuk” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója. „Véleményünk szerint az elektronikus közzétételi lehetőség és adatszolgáltatás megteremtésével a vállalatok számára jelentősen felgyorsul és leegyszerűsödik a közzététel folyamata, a munkavégzés pedig biztonságossá és hatékonyabbá válik, mivel az elektronikusan beküldött adatok bármikor könnyedén ellenőrizhetők és visszakereshetők” – tette hozzá Rózsahegyi.

Törvényi szabályozás

Az Országgyűlés a tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése, a befektetések biztonságának növelése, a befektetők védelme és a tőkepiac hatékony felügyeletének ellátása érdekében fogadta el a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt. A törvény szerint az állampapír kivételével a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok kibocsátói kötelesek rendszeresen tájékoztatni a nyilvánosságot vagyoni és jövedelmi helyzetük, illetve működésük főbb adatairól. Ezt a tájékoztatást a vállalatoknak éves és féléves gyorsjelentés, valamint éves jelentés formájában kell teljesíteni. A szabályozás alól a helyi önkormányzatok jelentenek kivételt, amelyek nem kötelesek éves és féléves gyorsjelentést készíteni.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az elektronikus aláírásról szóló törvény, az elektronikus aláírással kapcsolatos irányelvek és rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) végrehajtására kiadott 193/2005. Korm. rendelet alapján saját forrásból fejlesztette ki elektronikus rendszerét, amelynek funkcióit bővíteni kívánja a jövőben. A Felügyelet tervei között szerepel a felügyelt intézmények adatszolgáltatási rendszerének modernizálása, azaz a teljes körű, hiteles és biztonságos elektronikus adatszolgáltatást bevezetése, 2008-tól pedig az elektronikus ügyintézés teljes körű bevezetése. Az új rendszer bevezetése sok tőkepiaci szereplő számára nyújt segítséget, mivel igen széles kört érint. Ide tartoznak a nyilvános értékpapír kibocsátók, az ún. befolyásszerző személyek (természetes és nem természetes személyek), a bennfentes személyek (csak a természetes személyek), a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók, a befektetési alapkezelők, a kockázati tőkealap-kezelők, tőkealapok, a befektetési alapok (amelyek nevében a befektetési alapkezelő jár el), a BEVA, és a tőzsde.

„A PSZÁF új adatszolgáltatási rendszere számos előnye mellett ingyenes közzétételi lehetőséget biztosít a közzétételre kötelezett szervezetek számára, amelyek a Felügyelet nyilvános felületén történő közzététellel egyidejűleg teljesítik a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüket is” – mondta Nagy Zsolt, a NetLock Kft. PKI tanácsadója. „A beküldendő dokumentumok, okiratok, levelek kizárólag elektronikus formában készülnek, kinyomtatásukra nincs szükség, így a vállalatok rengeteg papír-, posta-, és munkaerő- költséget takaríthatnak meg” – tette hozzá Nagy Zsolt.

A tőkepiaci közzétételre kötelezett vállalatok számára a NetLock Kft. egy speciális ún. Tőkepiaci csomagot állított össze, amely tartalmaz minden, a közzétételek hitelesítéséhez szükséges elemet. A csomag használatával a tőkepiaci szereplők egyszerűen és gyorsan eleget tudnak tenni az adatszolgáltatással szemben támasztott hitelesítésre vonatkozó követelményeknek. A csomag használatának további előnye, hogy a benne szereplő tanúsítvány közigazgatási ügyintézésre is alkalmas, amely az elektronikus közzétételi rendszerhez szükséges hitelesítés mellett tökéletesen használható közigazgatási hatósági eljárás során és minden más olyan felhasználási területen, ahol ezt jogszabály megengedi.