Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén megtárgyalják a rádiózásról és televíziózás­ról szóló 1996. évi I. törvény 138. §-a (3) bekezdésében szereplő „az Országgyűlés épületének kijelölt helyéről” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Szóba kerül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmány összege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányossága.

Napirenden lesz „A felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény, valamint a számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Sulinet-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” című APEH iránymutatás alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 27. §-a alkotmá­nyosságát támadja.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény 134. § (3) bekezdését is vitatják.

Alkotmányossági szempontból vizsgálják meg a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 28. § (1), (2) és (3) bekezdését.

Kedden kerül az alkotmánybírák elé a Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 75. § (1) bekezdése alkot­mányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. Megvitatják a Polgári törvénykönyv 191. § (4) bekezdése és a 192. § (3) bekezdése, valamint a tör­vény hatálybalépésről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 26. § (2) és 28. § (2) bekezdése alkotmányosságát támadó indítványt is.

A határozat készül a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetés­ének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 11. § (3) bekezdése, továbbá a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befoga­dás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 12. § (2) bekezdése alkotmányosságáról is.