2007. január 19-ei hatállyal – az ezt követően indult eljárásokra vonatkozóan – jelentősen módosult az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet.

Az építtető által az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé teljesítendő bejelentés szabályai az alábbiak szerint változtak:

Bejelentési kötelezettség terheli az építtetőt, ha

  • az építési tevékenység építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006.(XII.5.) Korm.rendelet szerint számított értéke a 30 millió forintot meghaladja,
  • az építési tevékenység a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik,
  • továbbépítés vonatkozásában az építtető az építési tevékenységet fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában folytatja és a továbbépítési engedéllyel elvégzendő építési tevékenység – első pontban leírtak szerint számított – értéke a 30 millió forintot eléri.

Az építtető köteles a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 15 munkanappal az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket, az építés helyszínének címét, valamint helyrajzi számát az építés helye szerint illetékes állami adóhatósághoz bejelenteni.

Ezen bejelentési kötelezettség az APEH internetes honlapján közzétett 0709-es Bejelentő lapon teljesíthető. A bejelentés részletes szabályait a Bejelentő lap kitöltési útmutatója tartalmazza.