Zöld könyvének elfogadásával a Bizottság nyilvános konzultációt indított az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló rendeletről (1049/2001/EK rendelet).

E konzultáció további előrelépést jelent a nagyobb nyitottság irányába, melyet a Bizottság által 2005 novemberében indított európai átláthatósági kezdeményezés indított útjára.

A Bizottság intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért felelős alelnöke, Margot Wallström a következőket mondta a döntésről: „Elköteleztük magunkat az uniós döntéshozatali folyamat magasfokú átláthatósága mellett. A dokumentumokhoz való hozzáférés az állampolgárok egyik fontos joga. E konzultációval vitát nyitunk arról, hogyan lehet a leghatékonyabban gyakorolni e jogot.

A zöld könyvben a Bizottság áttekinti a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jelenlegi szabályokat, és kiemel néhány, a rendszer javítását célzó lehetőséget annak érdekében, hogy jobb és könnyebb hozzáférést biztosítson a polgárok számára a három intézmény és a közösségi ügynökségek dokumentumaihoz.

Az 1049/2001/EK rendelet valamivel több mint öt éve van hatályban. A három intézmény már rendelkezik tapasztalattal a rendelet végrehatása terén, az európai bíróságok pedig több döntésükben is értelmezték a rendeletet. Így ideje felülvizsgálni a rendeletet: az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a rendelet módosítására. Mielőtt azonban a jelenlegi szabályok bármilyen változtatását javasolná, a Bizottság széleskörű, nyilvános konzultációt kíván folytatni. Ennek okán közzétette e zöld könyvet, és a témához kapcsolódóan honlapot hozott létre, melyen keresztül a nyilvánosság, a polgárok, a civil szervezetek, a gazdasági szereplők, a hatóságok és az európai ügyekben érintett bármely szervezet ismertetheti észrevételeit és javaslatait.

A zöld könyv két fő részből áll. Az első rész a rendelet végrehajtásának elemzését és az európai bíróságok vonatkozó joggyakorlatának összefoglalását tartalmazza. A második részben a Bizottság a jelenlegi rendszer javítására irányuló javaslatokat tesz. A konzultációra bocsátott legfontosabb kérdések a következők:

  • Nagyobb hangsúlyt kell-e helyezni az aktív információterjesztés előmozdítására?
  • A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat harmonizálni lehetne a környezeti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokkal; ez utóbbiak egy nemzetközi megállapodás értelmében (a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény) kötelezőek az intézményekre nézve. Nagyobb egyértelműséget biztosítana-e a polgárok számára, ha a dokumentumokhoz – beleértve a környezeti információkat – való hozzáférésre egyetlen szabálycsomag vonatkozna?
  • Hogyan biztosítható egyfelől az átláthatóság és a személyes adatok védelme, másfelől a gazdasági és kereskedelmi érdekek, valamint a hatékony igazgatás elve közötti megfelelő egyensúly?

A nyilvánosság minden kérdés esetében kérdőív útján ismertetheti véleményét, illetve nyújthatja be észrevételeit és javaslatait. Észrevételeket a következő honlapon lehet tenni: http://ec.europa.eu/…on/index.htm. A konzultáció 2007. július 15-ig tart.