A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa közzétette a piacelemzési folyamat második körében, a vezetékestelefon-hálózathoz való hozzáférés kiskereskedelmi piacaira vonatkozó határozattervezetét, amelyben új elemként szabályozza a fogyasztók választási szabadságát korlátozó úgynevezett hűségszerződések felmondását is.

A tanács határozattervezete szerint a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének minősül, ha a határozott idejű szerződés felmondását a szolgáltató egyoldalúan kikötött, a szerződés teljesítése során nyújtott kedvezményekkel, illetve a teljesítésre fordított költségekkel nem arányos és nem indokolt feltételekhez köti. A kedvezményes ajánlat nem irányulhat a fogyasztó “röghözkötésére”, arra, hogy esetleges későbbi, kedvezőbb ajánlatokat ne tudjon elfogadni. A tanácsnak a tervezett kötelezéssel nem célja a határozott időre szóló kedvezményes ajánlatok megtiltása, de ezek a határozat hatálybalépését követően már nem tartalmazhatnak a fogyasztók választási szabadságát korlátozó feltételeket, illetve a választást csak aránytalan költségekkel lehetővé tevő kitételeket.

Mivel a határozott idejű szerződés keretében való díjcsomagváltás, illetve szerződésfelmondás feltételei (általában a kötbérfizetési kötelezettségek) és a szerződés ideje alatt kínált kedvezmények egyaránt eltérőek, ezért a hatóság mindig csak egyedi esetekben tudja a feltételek indokoltságát és arányosságát vizsgálni.

A tanács a „Nyilvános telefonhálózathoz helyhez kötött hozzáférés lakossági, illetve nem lakossági felhasználók számára” kiskereskedelmi piacok elemzése során mind az öt egykori monopolszolgáltatót jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatónak minősítette. Az Emitel, Hungarotel, Invitel, Magyar Telekom és Monortel cégekre, mint JPE szolgáltatókra a tanács a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tiltása mellett további két kötelezettséget is kirótt. Ez utóbbi két kötelezettség az előző (2005-ben) hozott határozatban is szerepelt. Ezek szerint továbbra is kötelező marad a közvetítőválasztás biztosítása és tiltott lesz az indokolatlanul magas díjak alkalmazása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az érintett szolgáltatók az elkövetkező években, éves átlagban nem emelhetik az adott évben mért fogyasztói áremelkedésnél nagyobb mértékben az egyszeri bekapcsolási, illetve a havi előfizetési díjat.

A határozattervezetet az érintettek a Hírközlési Értesítőben való megjelenést követő huszadik napig véleményezhetik. A konzultációt követően a tanács a véglegesített határozatot megküldi az Európai Bizottságnak, és egyetértés esetén a végleges határozatot kihirdeti.