A NetLock Kft., Magyarország vezető PKI rendszerintegrátor vállalata együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Ügyvédi Kamarával. A megállapodás keretében a NetLock Kft. biztosítja a vele egyedi szerződést kötő ügyvédek, ügyvédi irodák részére az elektronikus cégeljárásban való közreműködés technikai feltételeit, így jelentős költség- és idő-megtakarítást érhetnek el.

A NetLock az elektronikus cégeljárás leegyszerűsítéséhez egy speciális, ún. Advocatus csomagot állított össze, így a vállalatok jogi képviselői rendkívül kedvező feltételekkel térhetnek át a hagyományos, papíralapú ügyintézésről az on-line elektronikus ügyintézésre. A csomag minden olyan eszközt és tanúsítványt (amely akár elektronikus közigazgatási ügyintézésre is alkalmas) tartalmaz, amely az elektronikus cégeljáráshoz szükséges. A hiteles elektronikus ügyintézéshez szükséges PKI (publikus kulcsú infrastruktúra) technológiák bevezetésében élen járó NetLock kiemelkedő eredménynek tartja a Magyar Ügyvédi Kamarával történő megállapodást, hiszen az elektronikus cégeljárás felhasználási lehetőségeinek bővítésével az ügyintézés egyszerűbbé, gyorsabbá és költséghatékonyabbá válik, az elektronikus aláírás alkalmazása pedig egyre inkább előtérbe kerül.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarával kötött megállapodásunknak köszönhetően az ügyvédek és ügyvédi irodák részére biztosíthatjuk a hiteles elektronikus cégeljárásban való részvétel technikai feltételeit” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója. „Több mint egy évtizede támogatjuk az elektronikus aláírás és időbélyegzés technológiai alapját jelentő publikus kulcsú infrastruktúra (PKI) fejlődését ezért az elektronikus cégeljárás valamennyi cégformára történő kiterjesztését nagyon fontosnak tartjuk. Amellett, hogy tovább erősíti az elektronikus ügyintézés elterjedését, alkalmazásával jelentős költség-, idő- és nem utolsósorban munkaerő-megtakarítás érhető el. Bízunk benne, hogy az együttműködésnek köszönhetően a vállalatok jogi képviselőinek munkája egyszerűbbé válik és hatékonyan intézhetik az elektronikus cégeljárással kapcsolatos ügyeiket” – tette hozzá Rózsahegyi.

Az elektronikus ügyintézés elterjedésének egyik legfontosabb állomása a cégiratok elektronikus okirati formában történő benyújtása. A részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok esetében erre már 2005. július 1. óta lehetőség van, 2007. január 1-től pedig a gazdasági társaságok mellett már bármilyen cégformában működő vállalkozás jogi képviselője minősített elektronikus aláírás és időbélyegző segítségével, elektronikusan intézheti a cégeljárással kapcsolatos ügyeket.

Az elektronikus cégeljárás keretein belül jelenleg intézhető ügyfajták

  • elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás;
  • cégiratok benyújtása elektronikus úton;
  • betekintés a cégiratokba elektronikus úton;
  • hiteles elektronikus cégadatok lekérdezése;
  • az illeték és a költségtérítés elektronikus úton történő megfizetése;
  • beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezése és közzététele;
  • bármilyen elektronikus dokumentum hitelesítése;
  • elektronikus levelezés (figyelemmel a technikai paraméterekre);
  • közigazgatási hatósági eljárásban való részvétel (megfelelő tanúsítványtípus választása esetén stb.

„Az elektronikus cégeljárás lehetővé teszi, hogy az ügyvédek, jogi képviselők a cégbíróságokon történő sorban állás helyett irodából, vagy otthonról, számítógépük segítségével intézzék a cégeljárással kapcsolatos ügyeket” – mondta dr. Szűcs Katalin, a NetLock Kft. PKI szakértője. „Az új eljárás legfőbb előnye, hogy alkalmazásával egy egyszeri – nem túl magas – beruházást követően jelentős idő és költségmegtakarítás érhető el. A közzététel költségtérítése bejegyzési kérelem esetén például egységesen 5.000 Ft (papír alapon benyújtott kérelmeknél jogi személyiségű társaság esetén 25.000 Ft, jogi személyiség nélküli társaság esetén 14.000 Ft), változásbejegyzési kérelem esetén egységesen 3.000 Ft (papír alapon benyújtott kérelmeknél jogi személyiségű társaság esetén 15.000 Ft, jogi személyiség nélküli társaság esetén 7.000 Ft)” – tette hozzá dr. Szűcs Katalin.

A NetLock Kft. az ügyvédek, ügyvédi irodák és a vállalatok jogi képviselői számára egy speciálisan kedvező árú, minden szükséges elemet tartalmazó ún. Advocatus csomagot állított össze, amelynek megvásárlásával a jogi képviselők a cégeljárás keretébe tartozó ügyfajtákat már elektronikusan intézhetik, pl. interneten keresztül adhatják be a cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelmeket stb. – elkerülve a cégbíróságokon történő sorban állást. Ára olyan kedvező, hogy használatával már az első évben ötödére csökkenhetnek a cégeljárás költségei, a következő években pedig még nagyobb mértékű megtakarítás érhető el. A csomag tartalmaz egy minősített aláíró tanúsítványt a dokumentumok hitelesítéséhez, egy chipkártyát a tanúsítványok tárolásához, használatához, egy kártyaolvasót a chipkártya használatához, illetve egy aláírás- és időbélyeg kezelő szoftvert a dokumentumok elektronikus aláírásához és adott időpontbani létezésük hitelesítéséhez. További előnye, hogy olyan tanúsítvánnyal is választható, amely – az elektronikus cégeljárás mellett – közigazgatási hatósági ügyintézés során is használható.

A NetLock Kft. 2006. májusában Magyarországon elsőként teljesítette azokat a jogszabályi követelményeket, illetve egyéb törvényi előírásokat, amelyek feltétlenül szükségesek a közigazgatási hatósági eljárásban is használható tanúsítványok kibocsátásához.