A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban tette közzé a cukorpiacról készített elemzését. A tanulmány megkísérli áttekinteni a magyar cukoripar jelenlegi helyzetét, mint a globális és az európai piacok szerves részét.

Beszámol azokról a magyar versenyfelügyeleti eljárásokról, amelyeken keresztül érzékelhető volt a rendszerváltozástól napjainkig is tartó, vállalkozások között erősödő verseny. Összefoglalja azokat a tényezőket, amelyek eredményeként tovább erősödik a globális verseny, nő a magyar piacon és európai környezetében a vállalkozások összefonódásának száma, nő a koncentráció és ezzel párhuzamosan a technológiai fejlődés óriási hatékonyságot eredményez, miközben a fogyasztás stagnál.

Beszámol azokról a várható piaci folyamatokról, amelyek az új európai cukorpiaci rendtartás 2006. július 1-i bevezetése következtében várhatóak. Az új szabályozás következtében nagy kihívást jelent a répacukor piacnak és a termelési vertikum egésze számára a nádcukor, valamint az izoglükóz és a mesterséges édesítőszerek részéről tapasztalható egyre erőteljesebb verseny-nyomás és az általuk megszerzett emelkedő arányú részesedés az édesítőszerek piacán.

A tanulmány a 2006. évi piaci állapotot mutatja be, és nem tartalmazza a Kabai Cukorgyár bezárásáról, 2006. októberében született tulajdonosi döntést.

„A magyar cukoripari verseny helyzete az európai és a globális piaci környezetben” címet viselő tanulmány a GVH honlapján olvasható.