A soron következő munkahétről szóló beszámolónk a szokásosnál rövidebb, kizárólag a Land Oberösterreich kontra Bizottság (C-439/05 P) és Ausztria kontra Bizottság (C-454/05 P) egyesített ügyet tartalmazza.

A Bíróság elé 2007. május 15-én, kedden érkezik főtanácsnoki indítvány a Land Oberösterreich kontra Bizottság (C-439/05 P) és Ausztria kontra Bizottság (C-454/05 P) egyesített ügyekben. 2003-ban a Bizottság nem találta a közösségi joggal összeegyeztethetőnek azt a felső-ausztriai tartományi törvénytervezetet, amely Felső-Ausztriában – a 2001/18. sz. EK-géntechnológiai irányelvtől eltérve – megtiltotta volna a géntechnológiával módosított vetőmagvak és szaporítóanyagok alkalmazását, valamint a transzgenetikus állatok tenyésztését, illetve vadászat vagy halászat céljából a környezetbe való visszaengedését. A Bizottság szerint ugyanis nem teljesültek azok a feltételek, amelyek az EK-géntechnológiai irányelvtől való eltéréshez szükségesek lettek volna. Ausztria és Felső-Ausztria tartomány ezt követően az Elsőfokú Bíróságtól kérték a Bizottság elutasító határozatának megsemmisítését. Azzal érveltek, hogy a törvénytervezet a legújabb tudományos eredményeket veszi figyelembe, és annak elfogadása és alkalmazása szükséges a természetes környezet védelméhez és megőrzéséhez. Véleményük szerint gyakorlatilag lehetetlen biztosítani a hagyományos és környezetbarát, géntechnológiától mentes növénytermesztésnek, valamint a természetes növényállománynak a géntechnológiával módosított szervezetek kiterjedt alkalmazásával való együttélését. Emellett nem zárható ki a környezet, a növény- és állatvilág károsodásának veszélye sem. Ráadásul Felső-Ausztriában a kis területen folytatott biogazdálkodás a jellemző, ami az irányelv alkalmazása szempontjából különös probléma elé állítja a régiót.

2005. október 5-én meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság elutasította Felső-Ausztria tartomány és Ausztria keresetét. A felperesek az Elsőfokú Bíróság ezen ítélete ellen fellebbezést nyújtottak be az Európai Bírósághoz, melynek elbírálása során először a fent említett főtanácsnoki indítvány kibocsátására kerül sor.