Az EP csütörtökön állásfoglalást fogadott el „Az európai jogalkotás megerősítéséről a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén” címmel.

A néppárti, a szocialista, a liberális és a zöldpárti frakcó támogatásával elfogadott állásfoglalás szerint „felerősödtek az összes tevékenységi területre kiható, a vállalatok, a termelés és a foglalkoztatás szerkezetébe változásokat hozó szerkezetátalakítási, egyesülési, áttelepítési stb. folyamatok”, és „a szerkezetváltás és a csoportos létszámcsökkentés különböző esetei rámutattak a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogáról szóló európai jogszabályok lehetséges hiányosságaira”.

Az EP felszólítja a bizottságot, „vizsgálja felül és modernizálja az európai jogalkotás konzultációval és tájékoztatással kapcsolatos vonatkozásait a következetes és hatékony jogi keret biztosítása, a jogbiztonság garantálása, valamint a nemzeti és európai szintek közötti társadalmi párbeszéd fejlesztése érdekében”.

A képviselők azt is kérik az Európai Bizottságtól, „terjesszen ütemtervet a parlament elé a tájékoztatással és konzultációval kapcsolatos vonatkozások, a csoportos létszámcsökkentés, a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelme terén hatályos európai jogszabályok áttekintéséről és korszerűsítéséről”.

A szöveg figyelmeztet, „az európai üzemi tanácsok létrehozásáról szóló 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelvet sem ültették még át minden tagállamban, illetve az egyes tagállamokban végrehajtott átültetés módjai között nagy és indokolatlan eltérések vannak”.