A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet a parlamenti frakciók segítségét kéri azután, hogy egy jogerősen lezárult perben kiderült: a kormány valótlanul állította, hogy létezne a “Tölgyessy-bizottság”

A kormány 2007. március 21-i ülését követő sajtótájékoztatóján Gál J. Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy „a miniszterelnök úr még a múlt év októberében három jogi szaktekintélyt kért fel a gyülekezési törvény módosításának előkészítésére. A szakértők feladata az volt, hogy megvizsgálják a tervezetet, megfelelően biztosítja-e az alapvető emberi jogokat és megfelel-e a nemzetközi emberi jogi egyezményeknek. A kormány a jogtudósok által készített tervezet, illetve a Gönczöl-bizottság megállapításai alapján hozzálátott a gyülekezési törvény módosításának előkészítéséhez.”

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet 2006 decemberében közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökhöz, mivel a jogtudósok által elkészített dokumentumot szerette volna megismerni. Az adatigénylésre válaszul a Miniszterelnöki Titkárság Ügyfélkapcsolati Főosztálya az adat kiadását annak döntés-előkészítő volta miatt megtagadó levelében többek közt az alábbi kijelentést tette: „A közismert alkotmányjogászokból álló szakértői bizottság a gyülekezésről szóló 1990. évi törvény hatályos rendelkezéseinek vizsgálatát valóban elvégezte, és kialakított álláspontját Miniszterelnök úr részére átadta”.

A TASZ ezek után pert indított a javaslat kiadásáért, melynek során az alperes miniszterelnök először az alperesi előkészítő iratában jelentette azt ki, hogy a kért dokumentumot annak nem döntés-előkészítő volta miatt, hanem nem létezése okán nem kívánja kiadni a felperesnek. E dokumentumban többek közt szó szerint ez áll: „Nem jött létre a felperes által megjelölt személyekből álló szakértői bizottság, és éppen ezért ilyen szakértői bizottság által készített javaslat sem létezhet”.

A felperes és pervesztes TASZ fellebbezési jogáról való lemondása miatt első fokon jogerőre emelkedő ítéletében a Fővárosi Bíróság kimondta, hogy az igényelt dokumentumot a kormányfőnek nem kell a TASZ részére kiadni, mivel az létre sem jött. A per során, többek között Tölgyessy Péter tanúvallomásából kiderült, nem csak hogy az alkotmányjogászok nem készítettek a gyülekezési törvény módosítására javaslatot, hanem a szakértői bizottság sem jött létre.

Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. A Kormányról szóló fejezetében pedig az áll: „működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős”. Az említett perben kiderült, hogy a kormányfő és a kormány nevében megszólaló államtitkár mind a Kormány sajtótájékoztatóján, mind az Országgyűlés elnökének írt levelében olyan bizottságról és annak olyan jelentéséről adott tájékoztatást, amely létre sem jött.

A TASZ a fenti ügy miatt a 2007. május 3-án a parlamenti pártok képviselőcsoportjainak segítségét kérte, hogy az Alkotmány 39.§ (1) bekezdése alapján a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekezzenek eljárni, és derüljön ki, van-e hazánkban következménye annak,

ha a kormány nevében eljáró illetékesek valótlanságot állítanak a nyilvánosság előtt és egy közérdekű adatközlést megtagadó hivatalos levélben.