Egy, az Európai Parlament által csütörtökön megszavazott jelentés azt szorgalmazza, hogy valamennyi uniós tagállamban az emberek alapvető joga legyen, hogy elfogadható áron megfelelő lakáshoz jussanak.

Alfonso Andria olasz liberális képviselő saját kezdeményezésű jelentése arra sürgeti az Európai Unió tagállamait, hogy alapjogként ismerjék el azt, hogy polgáraik elérhető áron megfelelő és jó minőségű lakáshoz jussanak. Európában jelenleg csak Skóciában és egy ideje Franciaországban köteles az állam gondoskodni arról, hogy állampolgárai lakáshoz jussanak. A „lakhatás és a regionális politika” című jelentés közvetlen előzménye, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet lehetővé tette, hogy lakhatás céljára is lehessen uniós pénzt fordítani, a részletek azonban kidolgozatlanok maradtak.

Az EP plenáris ülésén megszavazott jelentés bár elismeri, hogy az uniós szerződés nem ruház jogköröket a közösségre a lakhatással kapcsolatban, felhívja a figyelmet arra, hogy a megfelelő minőségű és megfizethető lakások hiánya közvetlen hatással van a polgárok életére, társadalmi beilleszkedésükre és mobilitásukra a városokban és vidéken egyaránt.

Az Európai Parlament azt szeretné, ha a lakáshoz való jutás jogának érvényesítésében jelentős szerepet kapnának az uniós strukturális alapok. A képviselők szorgalmazták, hogy a strukturális alapokból és a JESSICA elnevezésű új uniós pénzügyi eszközből történelmi városrészek felújítását, magánépületek korszerűsítését és a lakóépületek energiahatékonyságának javítását is finanszírozzák.

Harangozó Gábor (magyar szocialista) a vita során fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a lakhatás támogathatósága ne csak a városokra korlátozódjon. De Blasio Antonio magyar néppárti (fideszes) képviselő a plénum által megszavazott módosító indítványában azt javasolta, hogy a helyi önkormányzatok végezzenek egészségi hatásvizsgálatot a lakhatási kérdésekben hozott döntéseik előtt.