Az Európai Parlament állampolgári jogi és bel- és igazságügyi szakbizottsága hétfői ülésén Michael Chertoff amerikai belbiztonsági miniszterrel vitatta meg a légiutasok adatvédelmének kérdéseit, valamint szavazott a Vízum Információs Rendszer létrehozásáról.

Michael Chertoff amerikai belbiztonsági miniszter a Parlament állampolgári jogi és bel- és igazságügyi szakbizottságának hétfői ülésén a légiutasok adatainak regisztrálásával (Passenger Name Record, PNR) kapcsolatosan elmondta, hogy a rendelkezésre álló jogi eszközök elavultak és nem megfelelőek a terrorizmus elleni harchoz, ezért új módszerekre van szükség, ilyen például a PNR. A PNR-nak megfelelően a légitársaságok kötelesek az amerikai hatóságok tudomására hozni az Európából Amerikába utazók adatait. Az adatok tartalmazzák az utas nevét, címét, telefonszámát, útlevél és hitelkártya adatait.

Az Unió kifogásolja az információszolgáltatást néhány adatra vonatkozóan, illetve az adattárolás idejét, valamint annak lehetőségét, hogy az információt a kormány a hírszerző szolgálatokkal megossza. „Az Egyesült Államok nem kér több adatot, a fennmaradó kérdések többek között az adattárolás időtartamára és technikai kérdésekre vonatkoznak” – mondta Chertoff. Frattini bel- és igazságügyi biztos megemlített egy elképzelést arra vonatkozóan, hogy az adatok felhasználásával kapcsolatban egy aktív, illetve egy inaktív időszakot különböztetnének meg, ez utóbbi esetben csak új eljárás esetén lehet az adatokhoz hozzáférni.

A beutazás előtti online adatszolgáltatási kötelezettséget illetően Chertoff elmondta, hogy Ausztráliához hasonlóan az Egyesült Államok azért vezetné be az eljárást – a beutazók pár nappal az indulás előtt az útlevelükben szereplő adatokat elektronikusan elküldik az amerikai hatóságoknak -, hogy az illetékeseknek több idejük legyen az adatok megvizsgálására és nem a repülőtérről fordítanák vissza az utast. Az újonnan csatlakozott uniós tagállamok vízumkényszerét illetően Chertoff elmondta, hogy az Egyesült Államok nem diszkriminál ezen tagállamok között. „Az Egyesült Államok elfogadja azt az elvet, hogy az Unió egészével tárgyal, és az európai ernyő egyforma bánásmódot jelent a tagállamok számára – tette hozzá Frattini.

A képviselők a hétfői ülésen a Vízum Információs Rendszerrel (Visa Information System, VIS) kapcsolatban két jogszabályról is szavaztak. A jelentéstevő, Sarah Ludford brit liberális képviselő elmondta, hogy a VIS célja, hogy javítsa az EU vízumkiadási eljárásának irányítását és biztonságát. Ezenkívül hozzájárul a belső biztonsághoz és a terrorizmus elleni harchoz. A VIS az Unió harmadik legnagyobb adatbázisa a Schengeni Információs Rendszer és a menedékjogot kérőket nyilvántartó Eurodac rendszer után, körülbelül évi 20 millió schengeni vízumigénylő személyes és biometrikus adatait fogja tárolni ötéves visszatartási időszakkal. Az adatbázishoz a vízum, bevándorlás, menekültügyi és határellenőrző hatóságok férhetnek hozzá, valamint a tagállamok végrehajtó hatóságai és bizonyos esetekben az Europol. A közös adatbázis egyaránt hasznos a tagállamok és a vízumigénylők részére, mivel tárolni fogja az igénylő minden korábbi kérelmét és azok eredményét, ezzel hatékonyabbá teszi az ügyintézést és növeli a tagállami bizalmat.

„A biometrika használata és az adatbázishoz való hozzáférhetőség az alapvető jogokra nagy hatással lehet, ezért fontos, hogy az alapvető jogok esetében a szükségesség és arányosság elveit betartsuk és hogy a biztonsági hatóságok hozzáférése nem rutinfeladat, hanem szigorúan ellenőrzött legyen” – mondta Ludford. Frattini biztos elmondta, hogy ezzel a lépéssel az Unió közelebb került a közös vízumpolitikához, és a technikai kérdések kidolgozása valamint a tesztelések még a nyári szünet előtt elkezdődhetnek, így 2009. első félévében az adatbázis működésbe léphet.