Politikai megállapodásra jutottak csütörtökön a tagállamok szakminiszterei a határokon átnyúló audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvről.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a tagállamok szakminiszterei csütörtökön pontot tettek a határok nélküli televíziózásról szóló 1989-es irányelvet módosító új jogszabályról folyó vita végére. A régi direktíva módosítására az utóbbi években végbement technológiai és piaci változások (elsősorban az Internet viharos gyorsaságú elterjedése és sokirányú médiaalkalmazása) és a változó televíziózási szokások miatt volt szükség.

Az Európai Parlamenttel már egyeztetett irányelv egyik legnagyobb újítása, hogy a hagyományos televíziós, szaknyelven lineáris műsorszolgáltatások mellett első ízben az úgynevezett nem lineáris műsorszolgálta­tásokra is kiterjed, ahol jellemzően az Interneten és mobiltelefonon maga a néző választja meg a tartalmat. Az új irányelv megerősíti a származási ország elvét, amely szerint a határokon túlra sugárzó műsorszórónak néhány kivételtől eltekintve a bejegyzése szerinti ország tartalomszabá­lyozására kell tekintettel lennie. Az elv érvényesítése különösen fontos volt a Kárpát-medencében sugárzó Duna TV számára.

Az új irányelv az eddiginél rugalmasabban szabályozza a televíziós reklámokat (a reklámok időtartama egy óra alatt továbbra sem haladhatja meg a 12 percet, de ennek beosztása a műsor- és filmkészítőkre lesz bízva) és a híreket, gyermekműsorokat és politikai magazinműsorokat leszámítva megengedi a termékelhelyezést is (más néven a bújtatott reklámokat). Több tagállam, köztük Magyarország is sajnálkozásának adott hangot amiatt, hogy a direktíva nem védi fokozottabban a gyermekeket, a gyermekműsorokat például 30 percenként meg lehet szakítani reklámokkal, bár semmi nem akadályozza meg abban, hogy ennél szigorúbb szabályozást vezessen be.

Sarkadi Ildikó a Miniszterelnöki Hivatal médiapolitikai főtanácsadója a BruxInfónak elmondta, hogy hazánkban március közepén látott napvilágot a digitális átállás stratégiája, amelyet várhatóan június 18-án fogad el az Országgyűlés. Ez a készülő nemzeti audiovizuális médiastratégiával együtt már figyelembe veszi azoknak a változtatásoknak a többségét, amit az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv előír.