Az uniós állampolgárok diplomáciai és konzuli védelméről rendezett meghallgatáson az igazságügyi biztos elmondta, hogy a Bizottság idei egyik célkitűzése, hogy megerősítse az állampolgárok jogait. Még az idén stratégiai kezdeményezés kiadása várható.

Franco Frattini igazságügyi biztos az uniós állampolgárok harmadik országbeli diplomáciai és konzuli védelméről rendezett május 29-i meghallgatáson elmondta, hogy “a diplomáciai és konzuli védelem a Bizottság egyik stratégiai célkitűzése idén, meg kell erősíteni az állampolgárok jogait.” A biztos kiemelte, hogy “a hatékony jogvédelem egyre fontosabbá válik, különösen a kisebb tagállamok számára”.

A konzuli védelem megerősítése egyúttal az uniós állampolgárság megerősítését is jelenti. A közösségi fellépés több okból is szükséges, egyrészt mivel az Unió polgárai mintegy évi 180 millió alkalommal utaznak harmadik országokba, és az Eurobarométer felmérései szerint ez az adat egyre nő. Másrészt csupán három olyan ország van – Kína, Oroszország és az Egyesült Államok -, ahol mindegyik tagállam képviselteti magát, és legfeljebb tíz tagállam rendelkezik képviselettel a 107 országban. Az Eurobarométer felmérései szerint az Unió polgárai csupán 23 százaléka hallott a Maastrichti szerződés által biztosított jogról. (Eszerint ha egy uniós állampolgárral egy olyan harmadik országban történik valami, ahol az adott országnak nincs nemzeti konzulátusa vagy diplomáciai képviselete, akkor bármelyik tagállam konzulátusa köteles megvédeni az EU-s állampolgárt és eljárni érdekében.) Ugyanakkor a polgárok nagy elvárással vannak az Unió felé ezen a téren, 17 százalékuk úgy vélte, hogy a Bizottság delegációitól segítséget várhat.

A Bizottság 2006 novemberében tette közzé Zöld Könyvét, amelyben számos cselekvést javasolt a diplomácia és konzuli védelem megerősítésére. A Zöld Könyvre pozitív reakciók érkeztek, és az ötven válaszadó – civil és gazdasági szervezetek, tagállamok, egytemek – további bizottsági cselekvést szorgalmazott a polgárok számára nyújtandó információval kapcsolatosan, a védelem mértékéről, a forrásokról és a struktúráról, valamint a harmadik országok beleegyezését illetően. „A Zöld Könyvre adott pozitív válaszok alapján bejelenthetem, hogy a Bizottságnak szándékában áll egy stratégiai kezdeményezés bemutatása 2007 folyamán.” – mondta Frattini.