“Csoportoptimumon működő stratégiai holdinggá való átalakulást” vette programjába még 2005-ben az MVM, június 1-től a jog is hozzásegíti ehhez.

“Elismert vállalatcsoportként” működik június 1-től Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, az MVM. A gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. immár egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport leányvállalatainak üzleti tevékenységét. Az MVM – a saját magáról nyilvánosságra hozott közleménye szerint – 2005. júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiája alapvető célként rögzítette a nemzeti villamos társaságcsoport piaci és tulajdonosi értékének növelését, a cégcsoport jövedelmezőségének javítását.

A stratégia ennek egyik elsődleges feltételeként rögzítette, hogy az MVM és leányvállalatai a társasági optimumon működő cégek csoportjából csoportoptimumon működő stratégiai holdinggá alakuljanak át. A cégcsoport vezetése ennek érdekében a tulajdonosi körbe tartozó társaságok irányítási rendszerének átalakításáról döntött. A mintegy másfél évig tartó, az MVM és leányvállalatai szerteágazó tevékenységi körét lényegében teljes mértékben átfogó projekt munkájának eredményeként június 1.-én ünnepélyes keretek között írták alá az elismert vállalatcsoport létrejöttét hatályba léptető dokumentumot.

Az irányítási rendszer átalakításának jogi keretrendszerét a 2006. július 1-jével hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény teszi lehetővé, mely az elismert vállalatcsoport intézményének bevezetésével lehetőséget ad arra, hogy az elkülönült – anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek. Ennek során az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a csoport stratégiai céljainak elérése érdekében egységes eszközrendszer alkalmazásával irányítja a társaságcsoport vállalatait. Az ebből származó előnyök minél szélesebb körű kihasználása érdekében, az irányítási rendszer átalakításának részeként az MVM csoport június 1-től elismert vállalatcsoportként működik.

Az elismert vállalatcsoport tagjai között olyan önmagában is jelentős vállalkozások találhatóak, mint a Paksi Atomerőmű Zrt., a nagyfeszültségű villamos hálózatot létesítő Országos Villamostávvezeték ZRt, Magyarország közüzemi villamosenergia-nagykereskedő társasága, az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt., továbbá a versenypiaci áramkereskedelem egyik vezető vállalkozása, az MVM Partner Zrt. Az elismert vállalatcsoport további tagjai erőművi társaságok (GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft., Tatabánya Erőmű Kft. MIFÛ Miskolci Fűtőerőmű Kft., MVM Észak-Buda Projekt Kft). A leányvállalatok további körét jelentik a cégcsoport egésze, illetve külső partnerek részére mérnökirodai, műszaki, informatikai, továbbá pénzügyi szolgáltatásokat végző társaságok (ERBE Energetika Mérnökiroda Kft., VILLKESZ Kft. MVMI Informatika Zrt., MVM Kontó Zrt.).

Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések, illetve a társaságok vezető testületei módosították az érintett cégek alapszabályait. A Cégbíróság az elismert vállalatcsoportot – Magyarországon elsőként – nyilvántartásba vette. Az MVM csoport új típusú működése június 1.-vel kezdődik azt követően, hogy a 12 leányvállalat vezetője és a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója a főtulajdonos ÁPV Zrt. vezérigazgatója jelenlétében ünnepélyes keretek között aláírta az elismert társaságcsoport alapdokumentumait hatályba léptető okiratot.