Az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei ma megegyeztek arról, hogy meg kell szüntetni a kukorica intervenciós felvásárlását, és ezt a 2007/2008. gazdasági évtől kezdve három éven át fokozatosan kell megvalósítani.

A megállapodás értelmében a 2007/2008-as évre vonatkozóan 1,5 millió tonnás felvásárlási küszöb lépne életbe, amely 2008/2009-ben 700 000 tonnára, 2009/2010-től pedig (vagyis 2009. július 1-jétől) nullára csökkenne. A 2005/2006-os gazdasági idény végére az Unió intervenciós kukoricakészletei 5,6 millió tonnára nőttek, ami az összes intervenciós gabonakészlet 40 százaléka. Ha a jelenlegi rendszer változatlan maradna, 2013-ra a közpénzen vásárolt és tárolt készletek a becslések szerint 14,1 millió tonnára növekednének. A kukoricakészletek értékesítési lehetősége korlátozott, tartós tárolásra pedig a kukorica nem alkalmas. A hajdan a világpiacra kukoricát exportáló térségek ma közvetlenül intervenciós felvásárlásra kínálják fel termésük nagy részét. A kukorica intervenciós felvásárlásának megszüntetésével új egyensúly jönne létre az Unió gabonapiacán.

„Örömömre szolgál, hogy a Tanács támogatja a kukoricaintervenció megszüntetésére vonatkozó terveinket.” – nyilatkozta Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. „Az egyre növekvő készletek tarthatatlan helyzetet teremtettek, és sokba kerültek az Uniónak. Az a jó, ha a gazdák a piacra termelnek, és nem az intervenció miatt. Éppen ez a 2003-ban bevezetett reformok lényege. A rozsintervenció 2003-as megszüntetése is dinamikusabb piacot és jobb árakat eredményezett. A kukorica esetében hasonló hatásra számítok.”

Miért kell megszüntetni a kukorica intervenciós felvásárlását?

Az intervenciós kukoricakészletek értékesítési lehetősége korlátozott. Az unión belüli értékesítés a magas szállítási költségek miatt nem jellemző, és a belső piac hatékony működését is megzavarhatja. A kukorica nem alkalmas tartós tárolásra. Minősége hamar megromlik, ami szemek biológiai károsodásában nyilvánul meg, gyakori a penészgombák és a rágcsálók elszaporodása.

Ez a javaslat hozzájárulna az EU gabonapiacának integrációjához. Hatására a közép-európai térségekben jelenleg többletben termesztett kukorica visszanyerheti versenyképességét mind a belső, mind a nemzetközi piacokon. A javaslat a sertés- és baromfitenyésztés versenyképességét is megnövelné ezekben a térségekben azáltal, hogy csökkentené a takarmány árát.

Az intervenciós készletek általános szintje jelentősen csökkenne. A jelenlegi rendszer megtartása mellett 2013-ra összesen 17,7 millió tonna gabonakészlet (ezen belül 14,1 millió tonna kukorica) halmozódna fel. A kukoricának az intervencióból való kivonása révén viszont a 2013-ig felhalmozódó gabonakészletek mennyisége mindössze 9 millió tonna körüli volna. Ezek a készletek pedig csak tartós tárolásra alkalmas gabonafélékből állnának, és elhelyezkedésük jobban megfelelne a kereskedelmi céloknak.

A kukoricaintervenció fenntartása mellett a többletgabonák éves tárolási költsége 300 millió eurót meghaladó szinten maradna. Megszüntetésével viszont 617,8 millió euro takarítható meg 2008 és 2014 között. Az éves kiadás a 2008-as költségvetési évtől 300 millió euro alá, 2012-től pedig 200 millió euro alá csökkenne .

Az intervenciós rendszer háttere:

Az EU gabonaintervenciós rendszere 101,31 eurós tonnánkénti egységes ár alkalmazását írja elő – ennyit kap a termelő az intervenciós raktározás céljára eladott gabonáért, ha azt a piacon nem tudja értékesíteni. A rendszert a kukorica mellett jelenleg a kenyérbúzára, a durumbúzára, az árpára és a cirokra alkalmazzák.

A legtöbb tagállamban a piaci árak általában magasabbak e felvásárlási árnál. Azonban a fő fogyasztási területektől messze eső térségekben, ahol ráadásul alacsonyabbak a termelési költségek, a mostani intervenciós ár igen vonzó. Ezekben a térségekben a felvásárlás már nem a biztonsági háló szerepét tölti be, hanem valóságos értékesítési lehetőséget jelent. Ennek eredményeképpen a Közösség kukoricát nem termelő területein magasak az árak, míg a többlettermelő régiókban nagy mennyiségeket ajánlanak fel intervencióra.