A májusban közzétett, a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényjavaslat a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) számára is elfogadható, de az előterjesztés több tekintetben pontosításra, kiegészítésre szorul – áll a szervezet közleményében.

A T/3029. számú törvényjavaslatról általában

A törvényjavaslat célja, hogy a költségvetési szervek adatvagyonát kutatási és hatásvizsgálati célra fel lehessen használni. Ennek érdekében a tervezet az adatkezelők lehető legszélesebb körét kötelezi arra, hogy kérés esetén átadják az általa kezelt mikroszintű adatokat, oly módon, hogy hogy az adatok személyességének megszüntetését kötelezővé teszi.

A törvényalkotó szándéka szerint tehát így az információs önrendelkezési jog korlátozása nélkül szűnik meg az adatigény és az adatvédelem közti ellentét, és megerősödnek az adatkérők jogai.

A TASZ véleménye

A TASZ jó kezdeményezésnek tekinti, hogy az állami kezelésben lévő adatvagyonhoz való hozzáférés szabályait a hatályos szabályozást kiegészítve törvényben rendezzék, és a jelenlegi gyakorlatot az új szabályokkal megváltoztassák. Ezzel egyútt általánosságban kifogásolhatónak tartja, hogy ajavaslat indokolatlanul szűk körben, kizárólag állami vezetők és a kormányhivatalok vezetői részére (valamint az általuk irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, melybe például az ügyészség nem tartozik bele) való adatkiadást, adatmódosítást szabályozza. A TASZ határozott véleménye, hogy a javaslatban szereplő adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét mind a költségvetési szervek, mind a kutatók, mind a gazdasági társaságok és a non-profit szervezetek számára jelen törvényben kellene biztosítani. Az eltérő felhasználókra esetleg eltérő szabályok vonatkozhatnának a költségtérítés tekintetében, de hiba lenne kizárni a költségvetési szerveken kívüli szereplőket az adatvagyon hasznosításából.

Hatázatlan körvonalak és a szankciók hiánya

A törvényjavaslat egyes rendelkezéseit vizsgálva a TASZ az alábbi megjegyzéseket tette:

  • a javaslatban szereplő adatbázisokban gyakran olyan informatikai megoldásokkal kezelik az adatokat, amelyeket az adatok átadása után is csak azonos, nem nyílt forráskódú programokkal lehet kezelni;
  • a tervezet számos kötelezettséget ró az adatkérőre, az adatkezelőre és az adatbázis létrehozásáért felelős szervre, de sajnos semmilyen garanciát nem ad arra, hogy ezeket valóban betartsák, ahogyan szankciót sem kapcsol a kötelezettségek esetleges elmulasztásához; és
  • az előterjesztés egy egyszerű tiltással hidalja át azt a problémát, hogy számos kutatás esetében egészen pontos, akár utca szerinti bontású adatokra lehet szükség. Az ilyen kutatásokat a javaslatnak lehetővé kellene tennie úgy, hogy azok különösen erős garanciákat igényelnek.