A gazdaságfejlesztést és a területi kiegyenlítődést segíti majd elő az a húsz pályázat, amelyet a kormány a jövő hónapban ír ki. A pályázatok hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozásokat, nemzetközi szolgáltató központok létrehozását, informatikai fejlesztéseket, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetését, kerékpárút- és közúthálózat fejlesztést, valamint akadálymentesítési beruházásokat támogatnak majd. A pályázatokat most bocsátotta társadalmi vitára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Mindkét célnak eleget kíván tenni az a tervezett pályázat, melynek keretében költségeik 30 százalékának erejéig, támogatásban részesülhetnek a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások komplex technológiai beruházásai. Erre összesen 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Feltétel, hogy a támogatott beruházás teremtsen munkalehetőséget a térségben, és járuljon hozzá annak felzárkózásához. Nemzetközi szolgáltató központok létrehozására illetve fejlesztésére 2,2 milliárd forint értékben lehet majd pályázni.

A gazdaságfejlesztési program júliusi pályázati kiírásai 1,6 milliárd forinttal támogatják az informatikai fejlesztéseket, míg e-kereskedelemre és egyéb e-szolgáltatások bevezetésére 1,3 milliárd forint uniós forrást igényelhetnek gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági kamarák és egyéb vállalkozási érdekképviseletek. Mindkét pályázat esetében 3-20 millió Ft támogatás igényelhető, és a költségek legfeljebb 50 %-a lesz támogatható. 1 milliárd forintos keret nyílik a minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatására is.

A pályázatokat Magyarország legfejlettebb régiójában, Közép-Magyarországon is meghirdetik – ún. tükörpályázat formájában – itt 5 milliárd forintot szánnak a fejlesztésekre 2007-2008-ban.

A júliusi pályázati kiírásokban szerepel majd az észak-alföldi, a nyugat-dunántúli, a közép-magyarországi és a közép-dunántúli régiók kerékpárút- hálózat fejlesztési programja is, amelyek a kerékpáros közlekedési infrastruktúra kialakítására és bővítésére irányulnak, új és meglévő elemek hálózatba szervezésével, de lehet majd pályázni a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítésére is, például biztonságos fedett tárolók, kölcsönzők és szervizek létesítésére.

A Dél-Alföldön, Közép-Magyarországon és a dél-dunántúli régióban az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében újabb akadálymentesítési beruházásokra nyílik lehetőség.

A budapesti agglomerációhoz tartozó települések, valamint a főváros külső városrészeinek közúthálózat fejlesztésére is lehet pályázatot benyújtani júliustól. A regionális operatív program keretében a települési belterületi földutak állandó burkolattal való ellátására, kiegészítő infrastruktúra kiépítésére, az átmenő forgalom enyhítésére, a levegő- és zajszennyezés csökkentésére lehet majd forrást szerezni. Az észak-alföldi régióban pedig a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb eléréséhez szükséges, a települések közötti hiányzó közúti szakaszok kiépítésére lehet pályázni.