Minden olyan, az Európai Unióba belépő, vagy elhagyó utazó, aki 10 000 eurót vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről a vámhatóságának nyilatkozatot tenni.

Az intézkedés célja az Európai Unió biztonságának megszilárdítása, a bűnüldözés céljainak hatékony szolgálata, valamint a pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények elleni fellépés támogatása.

Aki az Európai Unió külső határátkelőhelyein át lép be, illetve hagyja el a Közösség területét annak az ellenőrzési pontnak a vámhatósága (vagy egyéb illetékes hatóság) előtt kell nyilatkozatot tennie, ahol belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.

Nyilatkozni köteles, ha:

  • 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénz;
  • vagy ennek megfelelő értékű készpénz más pénznemben, illetve könnyen átváltható eszköz (kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van nála.

Abban az esetben, ha az utas nem nyilatkozik illetve hamis, pontatlan vagy hiányos információkat ad meg, a vámhatóság a készpénzt lefoglalhatja vagy visszatarthatja illetve az utas büntetéssel sújtható.

A nyilatkozattételi kötelezettség ellenőrzése érdekében a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai jogosultak a természetes személyek, poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamokban léteznek emellett külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások a Közösségen belüli készpénzforgalomra, melyeket szintén alkalmazni kell az európai uniós szabályozás mellett.