Az Európai Bizottság október 10-ét a Halálbüntetés Megszüntetésének Európai Napjává kívánja nyilvánítani. Az Európa Tanáccsal közösen elfogadandó, erről szóló nyilatkozat tervezetét a héten juttatták el az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa részére.

Frattini biztos a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta: „A halálbüntetés minden emberi jogok legalapvetőbb fajtáját, az élethez való jogot sérti. A halálbüntetést semmi sem igazolja, tekintet nélkül arra, hogy vajon sikerrel alkalmazható-e a bűnmegelőzésben vagy sem. A halálbüntetés erkölcsileg elfogadhatatlan, kegyetlen, jogilag igazolhatatlan és túl gyakran vezethet ártatlanok halálához, ami semmilyen módon nem tehető jóvá.„

Az igazságügyi biztos örül, hogy egyre több ország dönt a halálbüntetés eltörlése mellett. A biztos beszámolt az afrikai igazságügyminiszterekkel nemrég folytatott találkozójáról, ahol a fekete kontinens országainak képviselői is a halálbüntetés visszaszorítása mellett foglaltak állást. Frattini szerint a Halálbüntetés Megszüntetésének Európai Napjának kitűzésével az EU kinyilvánítaná, hogy lankadatlanul küzd e büntetési nem világszerte való megszüntetéséért.

A külkapcsolatokért és szomszédságpolitikáért felelős Benita Ferrero-Waldner biztos elmondta véleménye szerint az uniót nyugtalanítja a halálbüntetés folyamatos alkalmazása, és mind harmadik országokkal való kapcsolatában, mind más nemzetközi szervezetek irányában mindent megtesz annak megszüntetéséért. „Európa a halálbüntetés megszüntetésének elsőszámú szószólója és célja e főbüntetés globális megszüntetésének kiharcolása” – mondta Ferrero-Waldner.

Az emléknapról a Lisszabonban ez év október 9-én tartandó nemzetközi konferencián elfogadott közös nyilatkozat rendelkezne, melyet egyaránt aláír majd az Európai Parlament, az EU soros elnöksége, az Európai Bizottság és az Európa Tanács.

Az Európa Tanács 47 tagállamának területén 1997. óta nem szabtak ki halálbüntetést és a halálbüntetés tiltása mindkét nagy európai nemzetközi szervezet tagságának elnyeréséhez alapkövetelmény.

Az Európai Unió meg van győződve arról, hogy a halálbüntetés eltörlése melletti elkötelezettség világszerte befolyásolja a tárgykörben folytatott közbeszédet és a büntetési nemet alkalmazó országokat folyamatosan politikájuk megváltoztatására kötelezi. A fentieken túl konkrét pénzügyi támogatást is nyúlt a megszüntetésre irányuló kezdeményezéseknek a szervezet, 1994 óta összesen mintegy 11 millió euró értékben.