A Fővárosi Vízművek Zrt. 2006. szeptember 1-től új számlázási rendszert vezetett be a mellékmérővel rendelkező fogyasztók számára. Ennek keretében megkereste a társasházakat, hogy a lakásokban lévő mellékvízmérők hitelesítését végeztessék el, különben a társasháztól fogja követelni ezen lakások vízdíját is, és a társasház majd szedje be a lakóktól ahogy tudja.

A lakásonkénti egyedi elszámoláshoz mellékszolgáltatási szerződés kell kötni. Ilyen esetben a mellékvízmérők a fogyasztók tulajdonába vannak, míg a szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérőt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el a fogyasztók költségére.

A panaszolt esetekben a fogyasztók rendelkeznek mellékszolgáltatási szerződéssel. Most hitelesíttetni kellett a mérőórákat, bár nem mindegyik esetben járt le a 6 éves hitelesítési idő. Ezt mindenkinek saját költségére kell elvégeztetnie a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerint.

Annak ellenére, hogy a jogszabály nem írja elő, hogy a bélyegzés és a zárral való ellátásért a Fővárosi Vízművek Zrt. díjat kérhet (nem azonos a hitelesítéssel), a Fővárosi Vízművek Zrt. ezt kötelezően előírta, mégpedig oly módon, hogy ezt csak és kizárólag az ő egyik alvállalkozójukkal lehetett elvégeztetni.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének álláspontja szerint, ezzel a magatartással kihasználják monopolhelyzetüket, visszaélnek a fogyasztókkal szembeni erőfölényes helyzetükkel.

A Díjbeszedő Zrt. addig nem állít ki névre szóló számlákat, amíg nem kapja meg az alvállalkozó (HEXAÉDER Kft) jegyzőkönyvét arról, hogy leplombálta a mérőórákat. Abban az esetben is ezt az eljárást követi, ha korábbról érvényes mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a fogyasztó.

Vagyis a Fővárosi Vízművek Zrt. egyoldalúan módosítja a mellékszolgáltatási szerződést, abban az esetben, ha valaki nem fizeti ki a vízmérő hitelesítésén felül a plombálási díjat a saját alvállalkozójának. Mindezt azzal magyarázzák, hogy így a fogyasztóknak egyszerűbb, mert a mérőórák hitelesítése után nem kell felkeresniük a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálatát, hanem az átvételi elismervények alapján ők azonnal számlázásba veszik a mellékmérőket.

A FEOSZ szerint a jogszabályi kötelezettség csupán az, hogy 6 évente hitelesíttetni kell a mérőórákat a fogyasztók saját költségére, azt azonban nem lehet előírni, hogy ezt kivel, és mennyiért végezteti el a fogyasztó.