Tartós és gyakori problémát jelentenek a rasszista jellegű bűncselekmények az unióban. Az EP szerint egyetlen évben több mint 9 millióan válnak ilyen bűncselekmény áldozatává. A képviselők az idegengyűlölet elleni uniós kerethatározat kapcsán fogalmaztak meg ajánlásokat a Tanács számára.

A Martine Roure (szocialista, francia) csütörtökön megszavazott jelentése „a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások alakulásáról” szól.

A szöveg szerint „az EUMC (Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) éves jelentései, a rasszista bűncselekményekről szóló összehasonlító jelentései, valamint az antiszemitizmusról és iszlámellenességről szóló nemrég megjelent két jelentése kimutatta, hogy a rasszista jellegű bűncselekmények tartós és gyakori problémát képeznek a tagországokban”. A jelentésben az áll, hogy „2004-ben több mint 9 millió ember volt rasszista bűncselekmény áldozata”.

A képviselők emlékeztetnek: „a hat évig tartó tárgyalások eredményeképpen a Bel- és Igazságügyi Tanács 2007. április 18-i ülésén a Tanács politikai megállapodásra jutott egy kerethatározatra irányuló javaslatról a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemre vonatkozóan”.

A parlament ez alapján többek között a következőket ajánlja a Tanácsnak:

  • biztosítsa, hogy a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem élén elsősorban a békére, az erőszakmentességre és az alapvető jogok tiszteletben tartására irányuló oktatás, továbbá uniós szinten a vallási meggyőződések és a kultúrák közötti párbeszéd álljon
  • a bizottsággal együtt alkalmazza aktívabban a meglévő megkülönböztetés-ellenes és rasszizmus-ellenes jogszabályokat és a hatályos szerződések rendelkezéseit, illetve szorosan figyelemmel kell kísérnie az egyes tagállamokban a kerethatározat jövőbeli átültetését és végrehajtását
  • ismerje el, hogy egyes tagállamok büntetni rendelik a népirtás tagadását vagy jelentőségének botrányos lekicsinyítését, az emberiség elleni bűncselekményeket vagy a háborús bűnöket
  • szerepeltesse a kerethatározat végleges szövegében a rasszista és idegengyűlölő tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények meghatározását
  • tartsa meg a lehetséges eltérést a kettős büntethetőség elve tekintetében azért, hogy a tagállamok között lehetővé váljon a kölcsönös jogsegély a rasszista és idegengyűlölő magatartások üldözése és a határokon átnyúló rasszista mozgalmak leküzdésének lehetővé tétele érdekében