Lévai Katalin szocialista európai parlamenti képviselő előterjesztését az egyszerűbb és jobb jogalkotásról 2007. június 26-án Brüsszelben egyhangúlag fogadta el az Európai Parlament Jogi Bizottsága.

Az európai szintű jogalkotás és a Lisszaboni Stratégia nagy kihívásai közé tartozik a bürokrácia csökkentése, a jogszabályok egyszerűsítése, összehangolása, átlátható, kiszámítható feltételek biztosítása. Lévai Katalin jelentésében felveti, hogy a jövőben minden új jogszabályt csak hatásainak körültekintő mérlegelése alapján lehessen meghozni. E feladat ellátására javasolja független hatásvizsgáló testület felállítását. Ajánlásai kötelezőek lennének a tagállamok kormányai számára is.

A javaslat kulcseleme az a külön szociális hatásvizsgálat, amely a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget és a különösen érzékeny, illetve kisebbségi csoportokat – így például az etnikai kisebbségeket, gyermeküket egyedül nevelő szülőket, időseket, tartósan beteg és fogyatékos embereket – érintő hatásokat elemezné. E csoportokat védené a rájuk nézve esetleg hátrányos jogszabályok megszületésének megakadályozásával, illetve módosításával.

Ezen is kíván segíteni Lévai Katalin most elfogadott javaslata, miközben célul tűzi ki a szociálisan érzékeny csoportok, különösen a nők és a roma kisebbség európai és hazai védelmét is.

Az indokolatlanul bonyolult jogi környezet felszámolása kedvező a gazdasági tevékenységek, különösen a kis- és középvállalkozások számára is, és lehetővé teszi az európai szintű piac meghódítását – hangsúlyozta a vitában Lévai Katalin. – Ugyanakkor az állampolgárok számára is emberközelivé és megismerhetővé teszi az unió jogi rendszerét. A bürokratikus akadályok eltávolítása és a túlszabályozás