Az Alkotmánybíróság (Ab) június 26-án helybenhagyta az Országos Választási Bi­zottság 116/2007. (IV. 18.) OVB határozatát.

Az OVB korábban A. Zs.-né és A. Zs. által benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az íven a Következő kérdés szerepel: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt gazdasági társasággá történő átalakítását követően ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tulajdonban?”

Az Ab határozata szerint az aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdés nem sérti sem a választópolgári egyértelműség, sem a jogalkotói egyértelműség követelmé­nyét. Azt is megállapította, hogy az OVB által hitelesített kérdés és a költségvetési törvény között közvetlen tartalmi összefüggés nem állapítható meg.

Tekintettel arra, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés tartalma alkotmányi rendelkezést nem érint – mutattak rá egyhangú döntésükben az alkotmánybírák -, az eredményes népszavazásból az Országgyűlésnek nem keletkezik olyan jogalkotási kötelezettsége, amely csak az Alkotmány módosításával teljesíthető, a testület álláspontja a szerint a kérdés nem irányul “burkolt” alkotmánymódosításra sem.

Mindezeket figyelembe véve az Ab megállapította, hogy az OVB jogszerű döntést hozott, amikor az aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdést hitelesítette.