A Creditreform Magyarországi Hitelezővédelmi Szövetség elkészítette a 2007. január 1. – 2007. június 30. között hivatalosan közzétett végelszámolások, csődeljárások és felszámolási eljárások statisztikai jelentését.

Összehasonlítva a 2006. év hasonló időszakának adataival megállapítható, hogy a csődök száma szinte megszűnt, mindössze 1 új eljárás került megindításra. Az összes eljárások számát tekintve továbbra is igen alacsony, ugyanakkor a felszámolások és a végelszámolások tekintetében növekedés tapasztalható. Az összes eljárások száma több mint 12%-kal magasabb 2006. év I. félévéhez képest. A felszámolások esetében az emelkedés mértéke megközelíti a 9%-ot, a végelszámolások esetében pedig a 19%-ot a közzétett új eljárások számát tekintve.

A 2007. I. negyedévi adatokat összevetve az elmúlt tizenegy esztendő adataival megállapítható, hogy a különböző típusú eljárások összes száma ismét csúcsot döntött, és összességében meghaladta a 2006.évi összes eljárások számának 54%-át.

Figyelemre méltó, hogy a felszámolási eljárások számának növekedése abszolút értékben csökkent és ez pozitív előjelként is értékelhető lenne, azonban a végelszámolási eljárások esetében e tekintetben is jelentős a növekedés. Mivel ez utóbbi eljárástípus igen nagy arányban fordul át felszámolásba, így várhatóan a későbbiekben a felszámolási eljárások száma is nagyobb arányban nő majd.

Ez folyamatot erősíti, hogy a felszámolási eljárások kezdeményezése a cégek részéről még inkább a követelés érvényesítés bevett eszközévé vált. Ez azonban kétélű fegyver. Az elmúlt évi törvénymódosítás a hitelezők számára egyszerűbbé tette ugyan az eljárás kezdeményezését, de azokban az esetekben, amikor a bíróság a fizetésképtelenséget kimondta, már csak igen alacsony arányban jutnak hozzá követeléseikhez.