Havas Henrik 2007. június 8-án reggel a TV2 Mokka című műsorában egyszerre volt tájékozatlan, felkészületlen, értetlen, ostoba, udvariatlan és előítéletes – állítja a jogvédő szervezet.

A műsorvezető a 9 perces adás több mint felében kizárólag saját hangját hallatta, és egyszerűen nem hagyta, hogy vendégei kifejthessék véleményüket. A stúdióba meghívott Pelle Andrea és Schiffer András, a Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi szervezet jogászai döbbenten szembesültek azzal, hogy Havas nem kíváncsi a meghívás apropójára, a budapesti rendőröket nemi erőszak vádjával illető fiatal lány melletti szolidaritási nyilatkozatra. Ehelyett arra használta a műsort, hogy saját előítéletes, és jelen esetben a témával kapcsolatos téveszméinek adjon teret. A TASZ szerint Havas Henrik megszegte az újságírói etika minimumkövetelményeit. Az újságíró megsértette vendégeit és a témában érintett valaha erőszakot elszenvedett nő személyiségi jogait és emberi méltóságát. A TASZ a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének eseti állásfoglalását kérte az ügyről.

MTE-állásfoglalás az El a kezekkel Zsanettől nyilatkozat kapcsán a MOKKA reggeli adásában készült interjú sajtóetikai megítélésről

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet azzal a kéréssel fordult a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez, hogy a TV2 Mokka című műsorának 2007. június 8-i (reggel 7:06 – 7:15) interjújával kapcsolatban eseti állásfoglalást adjon ki.

A TV2 által sugárzott műsorszám lekérhető tartalomként megtekinthető a http://www.tv2video.hu/…x_player.php?… URL alatt. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete lekérhető, nemlineáris tartalommal kapcsolatban kérésre eseti vagy elvi állásfoglalást ad ki.

Állásfoglalás

1. Az MTE etikai kódexe kimondja, hogy a „[t]artalomszolgáltató tartalomkészítői mind a képernyőn, mind azon kívül személyesen is tartják magukat a jó ízlés szabályaihoz. Mindazokkal a személyekkel, akikkel a tartalomkészítés során kapcsolatba kerülnek, udvariasan és tisztelettel kommunikálnak – függetlenül attól, hogy milyen az illető társadalmi pozíciója, illetve milyen minőségben szerepel a tartalomban.“ illetve, hogy „kötelesek minden közszereplővel a társadalmi érintkezési normáknak megfelelve, udvariasan kommunikálni”.

Havas Henrik a fenti szabályt több ízben súlyosan megsértette. Vendégeit többször felszólította véleményük visszavonására (1:14, 1:16); véleményüket nem hallgatta meg és ettől a lehetőségtől nézőit is megfosztotta, ehelyett az interjút saját nézetei kifejtésére használta (3:49, 6:26). Az interjúkészítés során elsődleges cél, hogy a vendégek kifejthessék álláspontjukat. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint ennek a követelménynek Havas Henrik nem tett eleget. Havas Henrik a pártatlanság elvét is megsértette azzal, hogy interjúkészítőként markánsan és indulatosan állást foglalt egy adott vitás, az interjú témájául szolgáló kérdésben.

2. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint a TV2 műsorvezetője – eltérve az interjú témájától – saját nézeteinek ismertetése közben több ízben is megsértette a nemi erőszak áldozatait. Azzal, hogy a konkrét ügyben a sértettre vonatkozóan felvetette a hamis vád lehetőségét, megsértette a sértett személyhez fűződő jogait, amit – jogszabályok mellett – a Tartalomszolgáltatási Kódex is szigorúan tilt. A büntetőeljárással érintett személyek esetén a személyiségi jogok védelme nem csak a gyanúsítottakat, hanem a sértetteket is megilleti. Az újságíró különös figyelmet kell fordítson a balesetek, katasztrófák és bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális bűncselekmények áldozatai személyiségi jogainak tiszteletben tartására. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint ennek a követelménynek Havas Henrik nem tett eleget.

Az MTE álláspontja szerint Havas Henrik a TV2 műsorvezetője a 9 perces interjú során több ízben megsértette vendégeit és az újságírói etikai normákat.